Fra november til februar (gjennomsnittet av januar-mars) gikk den sesongjusterte arbeidsledigheten ned med 0,4 prosentpoeng, eller 11.000 personer, til 4,3 prosent eller 120.000 personer, ifølge SSBs arbeidskraftundersøkelse offentliggjort torsdag.

Det var på forhånd ventet en ledighetsrate på 4,3 prosent, ifølge Bloombergs estimater.

Ledighetsraten er imidlertid noe opp fra foregående periode, da Aku-ledigheten ble målt til 4,2 prosent. Samtidig ligger Norges Banks prognose for helåret på 4,3 prosent.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets mener man som normalt ikke bør tillegge de månedlige endringene i Aku-tallene for mye vekt. I februar økte både sysselsettingen og tilbudet av arbeidstagere kraftig, mens arbeidsstyrken økte mer og følgelig ga økning i antall arbeidsledige, påpeker han.

«Tross økningen denne måneden er hovedbildet fra Aku en kraftig nedgang i ledigheten. Aku-ledigheten er ned fra fem prosent i fjor sommer. Dette skyldes primært et fall i arbeidsstyrken mens sysselsettingen er omtrent flat. Vi trodde ikke på den kraftige oppgang i Aku-ledigheten i 2015 og vi tror heller ikke at ledigheten faller kraftig nå», skriver Bruce i en oppdatering torsdag.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets påpeker at sysselsettingen steg med 9000 personer i februar, mens arbeidsstyrken steg med 12000 personer. Dermed gikk ledigheten opp med 3000 personer, som ga en liten økning i ledigheten fra forrige periode. De underliggende bevegelsene er imidlertid lite endret, mener han.

«Arbeidsstyrken har fortsatt trendet nedover, nettopp som følge av et fall i yrkesdeltagelsen. Det gikk riktignok litt opp i februar, men ikke nok til å bryte den fallende trenden. Dermed er ledigheten fremdeles litt ned når vi ser de siste månedene under ett. Men merk at fallet i yrkesdeltagelsen er en viktig forklaring bak denne nedgangen i ledigheten», skriver Hov i en oppdatering torsdag.

Antallet registrerte arbeidsløse og ordinære deltagere på tiltak hos Nav gikk til ned med 3000 personer i februar, ifølge SSB.

Siden årsskiftet 2014/2015 har det kun vært små endringer i antall sysselsatte, men i denne periode økte befolkningen mellom 15–74 år.

Dermed har sysselsettingsprosenten gått ned fra 68,5 prosent i januar 2015 til 66,9 prosent i februar 2017, ifølge SSB. Det vil si at 2.647.000 personer var sysselsatte per februar.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Erna Solberg: – Helseteknologien vil gi mer skreddersøm