– Jeg er veldig glad for at de krevende tidene nå er lagt bak oss, selv om det er utfordringer i verftsnæringen og noen andre steder. Men det går altså bedre «all over the place», sier finansminister Siv Jensen.

Prognosene i forslaget til statsbudsjett viser at regjeringen tror på lysere tider i norsk økonomi. Bildet er svært annerledes enn det var for bare noen år tilbake. Det kraftige oljeprisfallet som startet sommeren 2014 preget de påfølgende årene. Veksten i fjor var den svakeste siden finanskriseåret 2009. I årene fremover venter imidlertid Jensen og resten av regjeringen at veksten blir høyere enn det som er antatt normalvekst.

Øker mindre enn før

– Vi skal ikke ta all æren selv for det. Det er en kombinasjon av rente, kronekurs lønnsoppgjør og regjeringens politikk. Men det er hevet over tvil at den virker, sier Jensen.

Flere norske økonomer mener Jensen burde benyttet den økonomiske bedringen til å begrense bruken av oljepenger over statsbudsjettet i langt større grad enn det neste års budsjettforslag legger opp til.

Økningen fra i år til neste år er riktignok langt mer moderat enn de foregående tre årene. Budsjettimpulsen, som måler hvordan økningen i oljepengebruken bidrar til aktiviteten i økonomien, er likevel marginalt positiv til neste år. Dette betyr at bruken av oljepenger vokser raskere enn aktiviteten i fastlandsøkonomien normalt øker.

Vil tilpasse tempoet

– Handlingsregelen legger opp til at vi skal bruke mer i dårlige tider og mindre i gode tider. Men det er fortsatt en intensjon om at vi skal fase oljepenger inn i økonomien hvert år. Det er tempoet som er spørsmålet. Dette er et tempo vi tilpasser til den økonomiske situasjonen. Nå strammer vi inn fordi det går bedre, sier Jensen.

– Og så må vi ikke gjøre enhver debatt om statsbudsjettet til å handle om oljepenger. De store pengene vi bruker er helt andre penger enn oljeinntekter. Og Oljefondet legger på seg. Vi bruker mindre enn realavkastningen hvert eneste år. Selv når vi har gitt mye gass. Vi har fortsatt å spare og legge til side i dårlige tider, sier Jensen.(Vilkår)