Arbeidskraftundersøkelsen (aku) ble offentliggjort onsdag morgen. I den kommer det frem at den sesongjusterte arbeidsledigheten i september lå på 3,9 prosent, tilsvarende 110.000 arbeidsledige. Dette er 8000 flere enn i juni, men økningen er innenfor feilmargin. Ved forrige undersøkelse var ledige på 3,7 prosent av arbeidsstyrken.

På forhånd var det ventet en registrert ledighet på 3,7 prosent. Det fremgår av gjennomsnittet fra seks anslag TDN Direkt har hentet inn. Dermed var den registrerte ledigheten høyere enn ventet.

Sterke Nav-tall

– Det var høyere enn alle ventet. Vi ser imidlertid lite i andre indikatorer på at det er en svakere trend, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

Han peker på at ledighetstallene fra Nav for oktober, som kom tidligere denne måneden, var relativt uendret. Faktisk har det ikke vært så lav registeret ledighet på over ti år, ifølge Nav. Jullum peker på at også Norges Bank ser til tallene fra Nav. Det kommer nye tall derfra i slutten av uken.

– Dersom tallene fra Nav fortsatt kommer frem som uendret, mener vi at dette er støy, sier Jullum.

Til forskjell fra SSB-tallene viser Nav-tallene de som faktisk har registrert seg som ledige. SSBs tall er basert på spørreundersøkelser og skal derfor også fange opp de som er arbeidsledige, men som ikke har registrert seg hos Nav.

Økt sysselsetting

Samtidig viser tallene fra SSB at antall sysselsatte også øker på tremånedersbasis. Ifølge undersøkelsen er det 12.000 flere sysselsatte, sammenlignet med juni. Dette betyr at arbeidsstyrken som helhet også er blitt større. Arbeidsstyrken er summen av de sysselsatte og arbeidsløse, altså de som tilbyr sine tjenester på arbeidsmarkedet.

Fra forrige måling, altså på månedsbasis, falt imidlertid sysselsettingen med 7000 personer.

Arbeidskraftundersøkelsen (aku) er en utvalgsundersøkelse som er basert på intervjuer gjennomført av SSB. I motsetning til tallene for antall registrerte arbeidsledige fra Nav, inkluderer aku-undersøkelsen også personer som er arbeidsledige, men som ikke har registrert seg som ledige hos Nav.

Månedstallene er et gjennomsnitt for tre måneder. For september er ledighetstallet et snitt av målingene gjort i august, september og oktober. Derfor sammenligner man med utviklingen for tre måneder siden for å slippe overlapping av tallene. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.