- Markert, men kortvarig konjunkturnedgang.

Slik beskriver forsker i Statistisk sentralbyrå, Torbjørn Eika, utsiktene for norsk økonomi.

SBB anslår at bnp for Fastlands-Norge vil stige med beskjedne 1,2 prosent i år, som er vesentlig lavere enn det som er normalvekst for norsk økonomi. Fra 2016 begynner imidlertid pilene å peke forsiktig oppover, med høyere vekst enn trenden. I 2017 og 2018 venter SSB en vekst i fastlands-bnp på over tre prosent.

Den faktoren som bidrar sterkest til å bremse norsk økonomi, er fallet i oljeinvesteringene. Prognosen viser at oljeinvesteringene vil falle med 14,5 prosent i år og ytterligere 8,3 prosent neste år, før det flater ut.

Samtidig peker Eika på fire faktorer som trekker i motsatt retning av oljeinvesteringene og som bidrar til å løfte veksten i norsk økonomi:

  • Svak krone
  • Økt internasjonal vekst
  • Lavere renter
  • Høy vekst i offentlige kjøp

Svak krone og internasjonal vekst

Eika påpeker at kronen, målt ved den importvektede indeksen, har svekket seg med 20 prosent siden starten av 2013. Dette betyr bedret konkurranseevne og en kraftig stimulans for tradisjonell eksport. Dette kommer på toppen av at det ligger an til en gradvis økende vekst internasjonalt.

Eksporten vil øke med over tre prosent i år, drøyt fire prosent neste år og fem prosent i 2017. Selv om eksportveksten dermed vil være klart høyere enn den har vært og klart høyere enn veksten i norsk øknomi under ett, vil den ikke holde tritt med veksten i markedene vi eksporterer til. Fortsatt høyt norsk kostnadsnivå gjør at Eika spår et vedvarende tap av markedsandeler for norske varer.

-Ikke like mykt alle steder

Hvis det går som SSB ser for seg, vil sentralbanksjef Øystein Olsen kutte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng nå i juni. Deretter kommer det ikke flere kutt, tror byrået. Renten vil likevel være rekordlav, og SSBs anslag viser at renten på rammelån vil være helt nede på tre prosent ved inngangen til 2016. Det er ett prosentpoeng lavere enn i 2013.

Lavere rente er en viktig stimulans for utviklingen i boligmarkedet. Renteeffekten blir likevel motvirket av lavere inntektsvekst hos husholdningene og av at bankene  trolig blir pålagt å stramme inn sin utlånspraksis. Dermed er det duket for fall i boligprisene gjennom resten av 2015.

- Vi tror det kommer noen tiltak som vil bidra til boligprisfall, sier Eika.

Før sommeren skal finansminister Siv Jensen (Frp) legge frem sin tiltakspakke for å bremse gjeldsveksten i husholdningene. Eika tror riktig nok ikke Jensen vil foreslå like kraftige innstramninger som finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen har foreslått, men en viss innstramning regner han med.

I årene fremover spår SSB en forsiktig økning i boligprisene.

- Det må definitivt betraktes som en myk landing. Men det er helt åpenbart at det ikke vil være like mykt alle steder. Der det neppe blir mykt er steder som det er overrepresentert med oljevirksomhet eller leverandørindustri, sier Eika.

SSBs prognoser innebærer at arbeidsledigheten vil øke fra 4,1 prosent i dag til 4,3 prosent neste år, før den går nedover.

Les også

-Vi er alle veldig bekymret

Spår sterkere prisoppgang på boliger

SSB:Varsler ledighetsvekst i ett år til

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.