Kronen har i høst svekket seg til finanskrisenivå. Utviklingen har gått i motsatt retning av bildet Norges Bank tegnet i sine forrige prognoser, som ble lagt frem i september. Den gang ventet sentralbanken at kronen skulle styrkes svakt frem mot nyttår.

– Kronen har svekket seg mer enn det som lar seg forklare av utviklingen i oljepris og i rentedifferanse mot utlandet, slår sentralbanksjef Øystein Olsen fast.

Torsdag la han frem sentralbankens rentebeslutning sammen med årets fjerde og siste utgave av «pengepolitisk rapport». I rapporten skriver hovedstyret at en svakere krone, sammen med sterkere vekst ute og høyere oljepris, bidrar til å løfte den såkalte rentebanen.

Bankens hovedstyre venter nå at neste renteoppgang kommer i slutten av 2018, mot tidligere prognose om sommeren 2019.

Unormal bevegelse

Da oljeprisen begynte å falle sensommeren 2014, fulgte en betydelig kronesvekkelse.

Nå har oljeprisen steget fra nivåer rundt 52 dollar fatet i starten av september til dagens nivå på over 62 dollar fatet. På samme tid har én euro gått fra å koste 9,25 kroner til 9,77 kroner.

Torsdag la ikke Olsen skjul på at det har vært vanskelig å forklare den unormale utviklingen.

– Vi har registrert at en del kommentatorer og markedsaktører peker på boligmarkedet i Norge som en usikkerhetsfaktor. Så har vi registrert at det i tillegg er en kobling til Sverige de siste ukene og dagene, sier Olsen.

I desember-rapporten legger sentralbanken til grunn at kronen skal styrkes noe i årene fremover. Sammenlignet med forrige rapport, anslås det en «litt svakere kronekurs gjennom hele prognoseperioden».

– Etter hvert tror vi at denne risikopremien – denne uforklarte delen – vil avta igjen. Vi tror at vi får en mer normal utvikling i kronekursen fremover som samsvarer mer med det vi kan kalle fundamentale forhold, sier Olsen og legger til:

– Vi tror mest på at vi får en myk landing i boligmarkedet, både på pris og investeringssiden.

– Betyr det av vi skal tilbake til «normalen» for kronen?

– Vi tror at den uforklarte delen vil dempes fremover. Det betyr at vi venter at fundamentale faktorer blir mer gjeldende for kronen enn det vi har sett de siste ukene. Men det er alltid vanskelig å forutse kronekursen, svarer Olsen.

Kronen styrket seg

Kronen styrket seg umiddelbart etter at Norges Bank offentliggjorde sin rentebeslutning torsdag formiddag.

– Vi trodde også på at publiseringen av våre anslag – våre vurderinger av utsiktene – ville bidra til at den uforklarte delen dempes. Så langt har det skjedd, sier Olsen.

Sentralbanken har siden 2001 styrt mot et inflasjonsmål på 2,5 prosent.

– En viktig erfaring er at inflasjonsstyringen er blitt mer fleksibel. Det betyr at man ikke er like streng når det gjelder måloppnåelse rundt et bestemt tall innenfor en helt avgrenset og gitt horisont, vedgår Olsen.

Fremover er det utsikter til at prisveksten holder seg lavere enn målet, fremholder sentralbanken i torsdagens rapport. Samtidig kan en svakere krone enn ventet i september «bidra til at prisveksten tar seg raskere opp enn tidligere anslått», heter det.

Sammenlignet med forrige rapport, er inflasjonsanslagene for årene fremover noe oppjustert.

«For de nærmeste årene skyldes dette i hovedsak at en svakere kronekurs enn tidligere lagt til grunn trekker opp anslagene for importert prisvekst», skriver sentralbanken.

Mener styrkelsen er rimelig

En euro ble handlet til rundt 9,85 kroner like i forkant av rentebeskjeden torsdag. Noen minutter sendere ble den handlet helt ned mot 9,71, en styrkelse for kronen på mer enn én prosent i løpet av kort tid. Torsdag ettermiddag kostet en euro rundt 9,77 kroner i valutamarkedet.

Sjefstrateg Erica Blomgren i SEB mener den kraftige kronestyrkelsen er rimelig med tanke på at markedet har vært svært avventende i forkant av beslutningen, selv om mye tydet på at renteprognosen ville bli oppjustert.

– Når Norges Bank nå leverer, så går kronen, sier Blomgren.(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Gammeldags jul
Julen var bedre før. Det har den alltid vært.
01:23
Publisert: