President Donald Trump har kommet med heftige løfter til amerikansk næringsliv, og de amerikanske småbedriftseierne har svært høye forventninger til politikken hans. 

Bransjeforeningen NFIBs optimismeindeks for småbedrifter steg kraftig i desember og har fortsatt å stige. Januartallene viser at optimismen er på sitt største på 12 år. 

– Veksten har vært svært lav i mange år, i hovedsak fordi småbedriftene har vært holdt nede av reguleringer, skatter og økende utgifter til helseforsikringer. Nå lysner det i horisonten, og de ser mye mer optimistisk på fremtiden, sier administrerende direktør og president i NFIB, Juanita Duggan

Ifølge NFIB finnes det 26 millioner småbedriftseiere i USA.

Er blitt holdt tilbake i åtte år

Trump har lovet å reversere en del Obama-politikk. Han har varslet at han vil kutte i regulering og i skatter, skrote helsereformen Obamacare, han har sagt at han skal skape 25 millioner nye jobber i løpet av de neste ti årene, og han har lovet å gjøre livet enklere for finansbransjen, blant annet ved å nedskalere Dodd Frank-loven om finansiell regulering som ble innført i 20101 som en reaksjon på finanskrisen. 

– Småbedriftseierne liker det de har sett fra Washington så langt, sier Duggan.

Tiltak kan føre til renteheving

Den amerikanske sentralbanksjefen Janet Yellen er mer usikker på det hun hører fra presidenten. I en høring i senatet tirsdag understreket Yellen at sentralbanken etterlyser en avklaring av Trumps finanspolitikk

Yellen signaliserte at sentralbanken vil følge nøye med om inflasjonen skyter fart de nærmeste månedene, og hvordan de planlagte skattekuttene, de økte investeringene i infrastruktur og andre tiltak Trump-administrasjonen har lovet vil påvirke amerikanske arbeidstagere og økonomien. 

Yellen advarte imidlertid om at ny politikk fra Trump-administrasjonen potensielt kan påvirke de økonomiske utsiktene.

– Yellens kommentarer ser ut til å bekrefte markedets oppfatning av at finanspolitiske lettelser vil føre til en strammere pengepolitikk enn sentralbanken har lagt til grunn, skriver analytiker Kristoffer Kjær Lomholt i Danske Bank i en oppdatering etter Yellens tale.  

Yellen halvårlige høringsseanse i Senatet fortsetter onsdag.

Holder døren åpen for renteheving i mars

Fed har signalisert at det vil komme tre rentehevinger i år, men konsensus har ligget på at det kun kommer to rentehevinger. De fleste venter at første renteheving kommer i juni.

Under høringen tirsdag holdt Yellen døren åpen for at det kan komme en renteheving allerede i mars, gitt at den økonomiske utviklingen blir som sentralbanken venter.

Da Yellen hevet renten i desember var hun klar på at USA strengt tatt ikke trenger en ekspansiv finanspolitikk.

Stor usikkerhet

Yellen understreket imidlertid at det er knyttet stor usikkerhet til hva slags politikk som vil bli ført, og hvilke konsekvenser politikken eventuelt kan ha. 

Den amerikanske sentralbanken har et todelt mandat: Full sysselsetting og at inflasjonen, som er et mål for den samlede prisveksten i økonomien, skal være på rundt to prosent over tid.

Yellen pekte tirsdag på at lønnsveksten hadde tatt seg opp, og at den nå er høyere enn den hadde vært for noen år siden. Yellen ser dette som et uttrykk for at arbeidsmarkedet har strammet seg til. 

Yellen gjentok igjen at det vil være uklokt å vente for lenge med å heve renten

– Det kan føre til at sentralbanken senere må heve renten hyppigere, noe som kan forstyrre finansmarkedene og føre økonomien inn i en ny resesjon, sa Yellen. 

Her kan du selv lese Yellens manuskript. 

Rigger for vekst, men snur raskt

Ifølge bransjeforeningen NFIB har Trumps løfter om endringer i politikken allerede lagt grunnlaget for vekst fremover. Sjeføkonom Bill Dunkelberg sier at oppsvinget i optimisme er et velkomment tegn på at den økonomiske veksten kommer.

– De veldig positive forventningene vi ser i våre data er allerede blitt omsatt til ansettelser og investeringer i småbedriftene, sier Dunkelberg. 

Han er imidlertid klar på at Trump-administrasjonen må levere på det den har lovet. 

– Nå er det opp til presidenten og Kongressen å følge opp. Våre data vil raskt vise om småbedriftene mister troen, sier Dunkelberg i en pressemelding(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Nordmenns vinvaner i endring: Slik handler vi på polet
Lettere og lysere og ikke bare til mat.
00:54
Publisert: