Frykten for en raskere renteoppgang enn ventet har grepet tak i det amerikanske aksjemarkedet den siste uken. Ytterligere oppgang i lange amerikanske statsrenter fredag førte til den kraftigste nedgangen på de amerikanske aksjebørsene i USA på mer enn halvannet år:

  • Den brede S&P 500-indeksen, som måler utviklingen i de 500 største børsnoterte aksjene, falt 2,1 prosent i løpet av fredagens handel. Dette er den største nedgangen siden 24. juni 2016 da indeksen falt 3,6 prosent.
  • Tungvekter-indeksen Dow Jones Industrial, som følger utviklingen i de 30 største børsnoterte selskapene, falt 666 poeng, tilsvarende 2,5 prosent. Poengfallet er det største siden finanskrisen herjet verdens aksjemarkeder høsten 2008. 10. oktober 2008 var forrige gang indeksen hadde et større fall med en nedgang på 773 poeng. Den prosentvise nedgangen fredag var den største siden 24. juni 2016, da indeksen falt 3,4 prosent.
  • Den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt to prosent i løpet av fredagens handel. Dette er den største nedgangen siden 10. august i fjor da indeksen falt 2,1 prosent.


Bratt renteoppgang

Tiårsrenten for amerikanske statsobligasjoner har steget markert de siste månedene og oppgangen har tiltatt de siste ukene. Fredag nådde tiårsrenten 2,85 prosent, det høyeste nivået på mer enn fire år. Oppgangen fredag forklares med at den månedlige jobbrapporten fra amerikanske myndigheter kraftigere jobbvekst enn ventet i januar og at lønnsveksten endelig ser ut til å ta seg opp.

Den kraftige renteoppgangen kan være et signal om at markedsaktørene venter at sentralbankens renter kan komme raskere opp enn ventet. Høyere renter på antatt trygge investeringer som statsobligasjoner kan gjøre det mindre attraktivt å eie risikable eiendeler, som aksjer.

Frykten øker

I aksjemarkedet er det klare tegn til økt frykt for at det kan bli større kursutslag fremover. Den amerikanske volatilitetsindeksen Vix er trolig det mest kjente indikatoren for forventede svingninger. Indeksen viser implisitt volatilitet i aksjemarkedet det neste året og kalkuleres fortløpende på grunnlag av 30 dagers kjøps- og salgsopsjoner på de 500 aksjene som inngår i den brede aksjeindeksen S&P 500.

Indeksen nådde fredag det høyeste nivået siden november 2016.

Vix blir gjerne omtalt som fryktindikatoren i markedene, selv om den streng tatt måler investorenes forventninger om kursutslag enten det er den ene eller andre veien. Høye indeksverdier betyr rett og slett at investorene forventer kraftige markedsbevegelser.(Vilkår)

Stein Erik Hagen vil plante kunstig, lysende tre midt i Oslo
Kunstinstallasjonen er mer enn tre etasjer høy og har tusenvis av programmerbare LED-lys.
02:05
Publisert: