Fredag klokken 14.30 legges den amerikanske sysselsettingsrapporten «nonfarm payrolls» frem. Denne rapporten omtales ofte som månedens viktigste nøkkeltall fra USA. 

Det er ventet at det ble skapt 178.000 jobber i USA i juni, ifølge estimater hentet inn av Bloomberg News. 

– Det er en solid vekst og i tråd med indikatorer vi har fått om arbeidsmarkedet i USA i det siste, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets til DN. 

Men det er ikke bare veksten i antall jobber en må følge med på i dagens rapport. Det blir minst så viktig å se hvordan lønnsveksten har utviklet seg siden forrige rapport, ifølge Hov.  

– Vi er mer spente på lønnsveksten, og at den kommer seg opp. Dette fordi man har en forventning om at inflasjonspresset skal komme opp i USA og at inflasjonen deretter skal opp mot målet, sier Hov. 

Tror markedet vil følge med på lønnsveksten 

Timelønninger er ventet å øke med 0,3 prosent fra forrige måned, tilsvarende en årlig vekst på 2,6 prosent, ifølge Bloomberg News. 

Lønnsveksten har holdt seg svak i flere måneder på rad, og det er derfor knyttet spenning til når tilstrammingen i arbeidsmarkedet i USA vil slå ut i høyere lønnsvekst. 

– Markedet kommer til å være vel så opptatt av lønnsstatistikken, sier Hov. 

Arbeidsledighetsraten er ventet uendret på 4,3 prosent. Dette er den laveste ledigheten i USA på ti år. 

– Jobbveksten har over tid jevnt over vært god, ledigheten er lav i et amerikansk perspektiv. Lønnsveksten blir vel så viktig som jobbveksten i dag, understreker Hov. 

Svak privat sysselsetting 

Torsdag ble det lagt frem tall for sysselsettingsveksten i den private sektoren (ADP payrolls) i USA. Det ble skapt 158.000 nye jobber i privat sektor i juni, mens det på forhånd var ventet en vekst på 188.000 jobber. 

De private sysselsettingstallene blir sett på som en indikator for utviklingen i de offisielle arbeidsmarkedstallene. Imidlertid har de private sysselsettingstallene tidligere vist seg å bomme flere ganger. 

– I teorien skulle gårsdagen skuffende ADP payrolls indikere at også dagens statistikk blir svak. ADP-statistikken er imidlertid alt annet enn en pålitelig indikator, noe vi sist fikk erfare i mai, skriver sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets i sin morgenrapport.  

Kan skape markedsbevegelser 

Haugland tror arbeidsmarkedstallene kan føre til bevegelser i markedet. 

– Om vårt anslag på 220.000 slår til, kan vi forvente både rente- og dollaroppgang, skriver hun.

Det tror også Hov i Handelsbanken. 

– Disse tallene kan potensielt alltid skape store bevegelser. Men det må være fryktelig svakt for at det skal vippe Fed av pinnen, sier han. 

Hov viser til at markedet i stor grad er opptatt av månedlige nøkkeltall, men at den amerikanske sentralbanken Fed ser utviklingen over lengre perioder. 

– Fed er den flink til å se utviklingen over flere måneder og se gjennom det den opplever som midlertidig støy, sier Hov. 

Markedet tror ikke på Fed 

Seniorøkonomen trekker frem at markedets forventninger til den amerikanske styringsrenten er kommet noe opp den siste tiden. Likevel ligger markedets forventninger fortsatt et stykke under Feds guiding, påpeker han. 

Den amerikanske sentralbanken har signalisert til sammen tre hevinger av renten i år. Hittil har den allerede økt renten to ganger. Til neste år har Fed signalisert ytterligere tre hevinger. Ifølge Hov er det imidlertid kun priset inn et par hevinger i markedet i år og neste år. 

– Markedet har ikke trodd på rentesignalene Fed har kommet med, sier han. 

Ser helst vekst under 200.000 

Ifølge seniorstrateg Morten Hessner i Nordea kan en for sterk jobbvekst i USA være negativt på sikt. 

– Hvis det fortsetter herfra, kan over 200.000 nye jobber hver måned føre til en kraftig økning i lønnsveksten, og dermed flere rentehevinger og videre få oppsvinget i økonomien til å stoppe opp, skriver han i en kommentar ifølge Business.dk. 

Økende renter vil ifølge Hessner ta motet fra investorene, og dermed ha en negativ effekt på aksjemarkedene. 

– Sett med våre øyne, vil bratte renteøkninger dog kun gi midlertidig motvind i aksjemarkedene. Dette fordi veksten er ganske sterk både i USA og Europa, og vi ser at selskapene leverer gode resultater. Får vi en moderat jobbvekst og fallende lønnsvekst, kan det være med å skape litt ro i aksjemarkedet, skriver strategen ifølge den danske avisen. (Vilkår)

Hvem skulle trodd at 2017 ble Ikea-posens store år
Den ble designet at et svensk søskenpar for 30 år siden. Nå tar den helt av.
01:26
Publisert: