«IS er på retur, økonomien vår boomer, investeringer og jobber strømmer inn i landet, og mye mer. (...) Vi gjør USA storslått igjen», skrev Donald J. Trump på Twitter denne uken.

Usikkerheten var stor da Trump ble innsatt som president i USA 20. januar i fjor. Fra sin forgjenger Barack Obama fikk han overlevert en økonomi som allerede var i godt driv – og som Trump selv lovet å ta til nye høyder.

På dette punktet kan Trump absolutt si seg fornøyd. Nøkkeltallene viser at veksten har tatt seg opp og at arbeidsledigheten har falt ytterligere. Og det er langt mindre usikkerhet å spore. Indikatorer for bedriftenes og husholdningenes tillit til den økonomiske utviklingen er på høyere nivåer enn da Trump tok over for ett år siden. Samtidig har de amerikanske aksjeindeksene nådd rekordnotering etter rekordnotering det siste året.

Lørdag er det nøyaktig ett år siden president Donald Trump (t.v.) flyttet inn i Det hvite hus. Mye har skjedd i løpet av året. På dette møtet på presidentens kontor fra slutten av januar i fjor, er stabssjef Reince Priebus (i midten), visepresident Mike Pence, sjefstrateg Steve Bannon, kommunikasjonssjef Sean Spicer og nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn til stede. I dag er det kun Pence som fortsatt er en del av Trumps administrasjon.
Lørdag er det nøyaktig ett år siden president Donald Trump (t.v.) flyttet inn i Det hvite hus. Mye har skjedd i løpet av året. På dette møtet på presidentens kontor fra slutten av januar i fjor, er stabssjef Reince Priebus (i midten), visepresident Mike Pence, sjefstrateg Steve Bannon, kommunikasjonssjef Sean Spicer og nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn til stede. I dag er det kun Pence som fortsatt er en del av Trumps administrasjon. (Foto: Jonathan Ernst/Reuters/NTB Scanpix)

Selv har presidenten brukt Twitter flittig for å markere de mange milepælene som er nådd i aksjemarkedet. Og han har heller ikke lagt skjul på at han fortjener mye av æren for den økonomiske utviklingen, senest i en tale i Nashville i delstaten Tennessee i forrige uke.

– Vi har skapt to millioner nye jobber siden valget. Den økonomiske veksten har økt til over tre prosent, noe som ikke var antatt ville skje på lang tid. Vi er allerede foran skjema. Arbeidsledigheten er den laveste på 17 år, sa Trump.

Det går utvilsomt bra med amerikansk økonomi. Men også under forgjengeren Barack Obama var veksten over tre prosent i mange enkeltkvartaler, nærmere bestemt åtte. Utfordringen har vært å få til en vedvarende vekst på disse nivåene. Foreløpig har veksten vært over tre prosent i to kvartaler på rad under Trump.

Og selv om presidenten har helt rett i at det ble skapt mer enn to millioner jobber i de 13 månedene siden valget i november 2016 til desember 2017, ble det skapt over 2,4 millioner jobber i de foregående 13 månedene.

Foreløpig er det kun kommet statistikk for jobbveksten i 11 av de 12 første av Trumps måneder som president. Tilsvarende tall for de foregående ni presidentperiodene viser at jobbveksten har vært høyere i fem av periodene.

Trump har også helt rett i at arbeidsledigheten er den laveste på 17 år. I løpet av sine åtte år som president klarte samtidig Obama å få ned ledigheten fra ti prosent i finanskriseåret 2009 til under fem prosent i januar i fjor.

Selvdrevet vekst

Seniorøkonom Knut A. Magnussen, som har ansvaret for analysene av amerikansk økonomi i meglerhuset DNB Markets, mener det er høyst tvilsomt hvor mye ære Trump kan ta for den økonomiske utviklingen det siste året.

– Utgangssituasjonen var veldig bra og vi har ikke hatt noen negative sjokk eller store overraskelser som har skapt forstyrrelser i det økonomiske bildet. Dermed har det gått på skinner, sier Magnussen.

Like før jul ble Trump-administrasjonens skattereform vedtatt i Senatet. Reformen innebærer blant annet lavere skattesatser for både bedrifter og privatpersoner. Sammen med løfter om å fjerne mange lovreguleringer blir skattereformen ofte trukket frem som viktige årsaker til økt optimisme i husholdningene og i næringslivet.

– Men jeg tror ikke dette har hatt all verdens betydning for den økonomiske veksten gjennom dette året, sier Magnussen.

I stedet mener han veksten i stor grad er selvdrevet. Ved at det skapes nye jobber øker husholdningenes kjøpekraft, som igjen bidrar til at det genereres nye jobber. En slik selvforsterkende utvikling bidrar til høyere veksttakt i økonomien.

I tillegg er sentralbanken svært forsiktig med å sette renten opp, påpeker Magnussen.

– Det er kanskje den aller viktigste drivkraften i økonomien, sier seniorøkonomen.

Tyngekraften

Samtidig som økonomien har skutt ytterligere fart, har børsene nådd nye rekordnivåer.

Deler av æren for oppgangen i aksjemarkedet kan ifølge Magnussen tilskrives Trump. Seniorøkonomen viser til optimismen som planene om en skattereform, og det faktum at den ble vedtatt, har ført til.

Sjefstrateg Leif-Rune Rein i forvaltningsselskapet Nordea Wealth Management mener også at Trump med rette kan ta en viss del av æren. Samtidig understreker han at det er begrenset hva en president får til i løpet av kort tid og at Trump derfor må bedømmes for resultatene han bidrar til på lang sikt.

– Han arvet en økonomi i godt driv som var på vei oppover. Og så har selskapene levert gode resultater. Det er den tyngdekraften som er gir effekt over tid, det er ikke støyen som Trump måtte lage som gjør at markedet stiger, sier Rein.

Selv hevdet Trump i en twitter-melding tidligere i år at mediene knapt nevnte at aksjemarkedet nok en gang hadde nådd et rekordhøyt nivå. Han mente også det hadde vært den største historien på kloden dersom Obama kunne vise til lignende tall i sin tid som president. Tallene viser imidlertid at aksjemarkedet steg mer i det første året i begge de to periodene Obama satt som president.

Frykt for proteksjonisme

Da Trump flyttet inn i Det hvite hus 20. januar i fjor var usikkerheten på topp i verden. Indeksen som måler økonomisk politisk usikkerhet har aldri vært høyere i de 20 årene den har eksistert.

Et hyppig omtalt tema den gangen var faren for økt proteksjonisme i verden. I valgkampen lovet Trump å skrote en rekke frihandelsavtaler og truet med å innføre straffetoll på varer importert fra noen av nasjonens viktigste handelspartnere.

Senere har usikkerheten blitt markert redusert, ifølge indeksen. Finansmarkedene og verden for øvrig har tilsynelatende vennet seg til de mange utspillene fra presidenten. Etter hvert flyttet også presidenten oppmerksomheten over mot andre tema, som det mislykkede forsøket på å avvikle helsereformen og innføringen av skattereformen.

Sjefstrateg Leif-Rune Rein i Nordea Wealth Management har hatt møter med analytikere, økonomer og strateger i storbanker i New York denne uken.
Sjefstrateg Leif-Rune Rein i Nordea Wealth Management har hatt møter med analytikere, økonomer og strateger i storbanker i New York denne uken. (Foto: JOHANNES WORSØE BERG)

Leif-Rune Rein har denne uken møtt et 20-tall økonomer, analytikere og strateger hos institusjoner som Goldman Sachs, Deutsche Bank, JP Morgan og Citigroup i New York. Han sier tilbakemeldingen fra noen av dem er at det er en viss frykt for at nettopp handel nå havner øverst på presidentens agenda igjen.

– Det blir spennende å se hva som blir det neste. Om det er infrastruktur, som i så fall vil gi en ytterligere styrke til inntjeningen, eller om det er handelskonflikt, som kommer til å skade amerikanske selskaper, sier Rein.

20. januar i fjor tok president Donald Trump over etter president Barack Obama. Bildet er fra innsettelsesseremonien utenfor Kongressen i Washington D.C.
20. januar i fjor tok president Donald Trump over etter president Barack Obama. Bildet er fra innsettelsesseremonien utenfor Kongressen i Washington D.C. (Foto: Carlos Barria/Reuters/NTB Scanpix)

Kan bli stengt ned

I det helt korte bildet er det også knyttet spenning til om republikanerne i Kongressen klarer å få gjennom et lovforslag som sikrer de fleste offentlige tjenester finansiering frem til 16. februar i år. Forslaget ble vedtatt i Representantenes hus torsdag og skulle stemmes over i Senatet fredag.

Uten finansiering vil en rekke offentlig ansatte bli permittert og offentlige funksjoner utenom de aller mest nødvendige stenges ned inntil en avtale kommer på plass. Det var fredag ettermiddag ikke ventet at forslaget ville få tilstrekkelig støtte i Senatet, ifølge The Hill.(Vilkår)

Blokkjedeteknologi på 15 sekunder
Klarer digitaliseringsdirektør Ari Marjamaa i Wallenius Wilhelmsen å forklare blokkjedeteknologi på 15 sekunder?
00:25
Publisert: