Markedsrentene i USA har steget bratt etter at det onsdag morgen ble klart at Donald Trump blir USAs neste president.

Da det gikk mot Trump-seier falt riktignok rentene først markert tilbake. Men etter at Trump holdt sin første tale som påtroppende president, snudde utviklingen.

Fra bunnen onsdag morgen og frem til nå har renten på amerikansk statsgjeld med ti års løpetid steget fra rundt 1,72 prosent til 2,11 prosent.

Så høy har ikke renten på tiåringen vært siden januar i år.

Også statsgjeld med 30 års løpetid har steget bratt og er nå på rundt 2,92 prosent. Også dette er høyeste nivå siden januar i år.

Stemningen snudde

Oppgangen forklares med at Trump i sin første tale etter valgseieren fremsto langt mer statsmannsaktig enn han gjorde på noe tidspunkt i valgkampen. Dermed bidro han til å snu stemningen i finansmarkedene.

Men kanskje aller viktigst var det at ett av få politiske signaler i talen var økt satsing på infrastruktur.

Større finanspolitiske stimulanser skaper forventninger om høyere vekst og inflasjon fremover, som i sin tur bidrar til forventninger om høyere renter.

Nettopp frykten for høyere inflasjon har ført til at mange investorer har solgt unna statsgjeld de siste dagene.

Ifølge Financial Times var onsdagens nedsalg i amerikanske obligasjoner med ti års løpetid det største siden 1991.

Når tilbudet av obligasjoner i markedet øker, faller prisen. Og når prisen på en obligasjon faller, øker renten.

– Vi har gjentatte ganger sagt at lange renter er for lave i forhold til inflasjonen. Markedet har justert seg nå, men det tok en Trump-seier og et rent republikansk flertall i Kongressen for å få markedet til å tenke på nytt om inflasjonsutsiktene, sier Eugene Leow i DBS Group Holdings i Singapore til Bloomberg News.

Økte stimulanser må dessuten finansieres, enten ved å øke skattene eller øke underskuddet på statsbudsjettet.

For Trumps del er det et klart mål å senke skattene, og dermed må underskuddet trolig finansieres med å øke statsgjelden ytterligere. Større tilbud av gjeld tilsier lavere pris, og dermed høyere renter, på gjelden.

Les også:

Nå står kun Donald Trump i veien for en renteøkning i USA

Tror på rentehopp i desember

Markedsprisingen viser at markedsaktørene fortsatt ser det som svært sannsynlig at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve kommer til å sette opp styringsrenten i desember, slik den langt på vei signaliserte på rentemøtet for litt over en uke siden.

Utsikter til høyere inflasjon kan dessuten føre til at sentralbanken hever renten i et raskere tempo enn den ellers ville gjort.

– Vendingen i risikoappetitten ser ikke ut til å forutsette nye lettelser fra sentralbanken. Tvert imot handles lange renter nå klart høyere enn før valget, skriver analytiker Elisabet Kopelman i en oppdatering fra SEB torsdag.

– Forventningene om en Fed-renteøkning sank umiddelbart etter at valgresultatet var klart, men er nå tilbake på over 80 prosent sannsynlighet, legger hun til.

– Samtidig har utsiktene til en mer ekspansiv finanspolitikk i kombinasjon med mer proteksjonisme fått obligasjonsmarkedet til å prise inn økt inflasjonsrisiko, skriver Kopelman i oppdateringen.

Følg markedene med DN Investor(Vilkår)