Frykt for at inflasjonen snart tar av – og at rentene derfor vil øke raskere enn ventet – har bidratt til å skape massiv turbulens i finansmarkedene verden over denne uken. Dow Jones har falt fem prosent siden mandag, men tok seg litt opp igjen fredag.

Toppforvalter Geraldine Sundstrom i Pimco mener nettopp høyere inflasjon og en for rask renteoppgang er to forhold som kan skape usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen i 2018. Pacific Investment Management (Pimco) er blant verdens største forvaltningsselskaper.

– Dette er trolig to risikofaktorer vi vil følge nøye med på, sier Sundstrom.

Hun minner om at det også er mulig å se for seg en rekke andre hendelser som kan inntreffe, som geopolitisk uro. Men da er det gjerne snakk om uforutsette hendelser som i motsetning til inflasjon og renter er vanskelig å måle effektene av før de faktisk inntreffer.

Kan gjøre feil

Pimcos hovedscenario for 2018 er at det pågående oppsvinget i verdensøkonomien fortsetter uten at inflasjonen kommer ut av kontroll og uten at sentralbankene går for raskt frem med å normalisere pengepolitikken, som fremdeles er svært stimulerende.

– Det har ikke skjedd før, vi har aldri hatt en så støttende politikk før. Og nå skjønner vi alle at denne støtten blir trukket tilbake. Men kanskje gjør man en feil, kanskje gjør man for mye, sier Sundstrom.

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) har for lengst startet på normaliseringen av renten. På litt over to år er styringsrenten hevet fem ganger, fra null til 1,5 prosent. Fed har signalisert at renten vil bli økt ytterligere tre ganger i år.

I fjor høst startet dessuten sentralbanken å redusere sin betydelige beholdning av amerikansk statsgjeld, som den har kjøpt opp i store mengder for å presse ned også de lange rentene. Reduksjonen bidrar isolert sett også langsiktige renter trekker høyere.

I Europa er det samtidig til utsikter til at de ekstraordinære tiltakene med kjøp av store mengder statsgjeld hver eneste måned kan bli avsluttet i løpet av året.

Kan være for sent

Markedsrentene på begge sider av Atlanteren har steget de siste månedene. Sentralbankenes planer om en normalisering av rentepolitikken er blitt trukket frem som en av forklaringene på oppgangen.

Selv om de massive bevegelsene på børsene den siste uken blir knyttet til nettopp denne renteoppgangen, mener Sundstrom det foreløpig ikke er noen grunn til å slå alarm.

Men hun mener det likevel er en fare for at sentralbankene kan komme til å gjøre for mye for raskt, spesielt i USA. På toppen av sentralbankens planlagte normalisering kommer nemlig statens økte lånebehov som følge av skattereformen som ble vedtatt før jul. Dette trekker i retning av ytterligere oppgang i markedsrentene.

– Når alt dette skjer samtidig, blir det kanskje for mye, sier Sundstrom.

– Men vil ikke sentralbanken kunne justere kursen for å unngå at det skjer?

– Selvfølgelig, og vi sier at det er en risikofaktor, ikke at det er vårt hovedscenario. Men risikoen er at vi tror at økonomien klarer å håndtere det, og når vi siden finner ut at den ikke klarer det, er det for sent.

Inflasjonen kan overraske

Etter mange år med uvanlig lav prisvekst, vil inflasjonen begynne å bevege seg oppover igjen i flere sentrale økonomier, ifølge Sundstrom.

– Inflasjonen har oppført seg svært bra og om noe var den helt fraværende i 2017. Vi anslår at den vil øke, men bare moderat, sier Sundstrom.

I USA ser Pimco for oss at inflasjonen vil være på linje med sentralbankens mål på to prosent, mens den i Europa og Japan fortsatt vil holde seg under målet.

– Altså en utvikling som er riktig så gunstig, sier forvalteren.

Faren er imidlertid at inflasjonen blir for høy, slik at sentralbankene blir tvunget til å heve rentene raskere enn planlagt og dermed står i fare for å ta livet av oppsvinget i verdensøkonomien. Spesielt gjelder dette for USA, der skattereformen er ventet å gi ytterligere drivkraft til en økonomi som allerede går bra og hvor arbeidsledigheten er den laveste på 17 år.

– Kan inflasjonen overraske på oppsiden? Ja. Spesielt fordi USA har bestemt seg for en stimulansepakke på et punkt i den økonomiske syklusen hvor det er uvanlig å gjøre det. Det er sent i syklusen og arbeidsledigheten er veldig lav. Da kan vi komme til å se at prispresset skyter fart, sier Sundstrom.(Vilkår)

​Slik skal han klare det umulige
Statoil-sjef Eldar Sætre stiller gjerne opp om tre år for å gjøre opp regnskap for om han har lykkes.
01:53 Min
Publisert: