PCE, eller «personal consumption expenditures», er Feds foretrukne mål på prisveksten.

På forhånd var det ifølge Bloomberg-estimater ventet en årlig PCE på 5,0 prosent.

Desember-tallene viser dermed en nedadgående trend, i november endte prisveksten på 5,5 prosent målt ved PCE.

I motsetning til konsumprisindeksen (kpi) justeres vektingen av varer og tjenester i PCE for å ta opp endringer i folkets forbruksvaner. PCE-deflatoren er den størrelsen den amerikanske sentralbanken legger til grunn i sine beregninger av inflasjonsutviklingen.

Dempet vekst

Ifølge den amerikanske konsumprisindeksen, der desember-tallene ble offentliggjort for en drøy uke siden, var prisveksten i USA målt etter kpi på 6,5 prosent i desember.

Skarpt stigende priser har plaget familier, bedrifter og finansmarkedene de siste månedene. I USA har prisen på mat skutt i været, det samme med priser på strøm og transport.

Prisveksten i USA nådde en topp på 9,1 juni prosent i juni, men har vært på en nedadgående trend siden den gang. Det er bredt ventet at inflasjonen skal falle videre, blant annet fordi energipriser og fraktrater har falt og rentene er blitt hevet kraftig, men også fordi årets inflasjon vil måles mot et allerede høyt utgangspunkt.

Det store spørsmålet er hvor raskt og hvorvidt inflasjonen vil komme ned til det langsiktige målet på to prosent.

Den kanskje største utfordringen er at inflasjonen har spredt seg til tjenester og lønninger, som i mindre grad responderer på renteøkninger. Arbeidsmarkedet i USA er fortsatt svært stramt, med den laveste arbeidsledigheten på femti år og et hav av ledige stillinger.

Ifølge arbeidsmarkedsrapporten som ble publisert første uken i januar, endte imidlertid lønnsveksten på 4,6 prosent, mot forhåndsestimatet på fem prosent. Samtidig falt arbeidsledigheten marginalt til historisk lave 3,5 prosent.

Venter ny renteøkning i neste uke

Den amerikanske sentralbanken (Fed) har i møte med inflasjonen hevet renten i historisk høyt tempo det siste året – fra null til 4,5 prosent. Det er det høyeste nivået siden desember 2007, rett før finanskrisen.

Da Fed la frem sin siste rentebeskjed for året i desember var det en ventet økning på 0,5 prosentpoeng, noe som også ble et faktum.

Markedet priser inn en overveiende sannsynlighet for at renten vil heves med 0,25 prosentpoeng i neste uke, etter at Fed har gjennomført større rentehevinger på 0,5 og 0,75 prosentpoeng ved tidligere rentemøter.

Av Feds siste «dot plot» gikk det videre frem at medlemmene i rentekomiteen venter en rentetopp på 5,1 prosent ved utgangen av neste år, et anslag som ble jekket noe opp fra 4,6 prosent i september. Medlemmene venter heller ingen rentekutt før i 2024.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.