Utviklingen i amerikanske konsumpriser vil stjele mye av oppmerksomheten i verdens markeder onsdag ettermiddag norsk tid:

– Tegn til at den amerikanske lønnsveksten og inflasjonen endelig tar seg opp har vært de viktigste driverne bak den siste tidens oppgang i rentene og uroen i aksjemarkedene, skriver rentestrateg Lina Fransson i morgenrapporten fra meglerhuset SEB onsdag.

Kan gi mer inflasjonsfrykt

Sterkere prisvekst kan skape forventninger om at rentene kommer raskere opp enn ventet.

– Skulle lønnsveksten og inflasjonen nå begynne å tilta raskere enn ventet øker sannsynligheten for at Fed vil levere flere enn de tre rentehevingene de har signalisert for inneværende år. Derfor vil dagens inflasjonstall være avgjørende på kort sikt for om roen i markedet opprettholdes, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i morgenrapporten fra Nordea Markets onsdag.

Olsen mener derfor at «alles øyne» vil være rettet mot konsumprisindeksen i USA i januar, som slippes klokken 14.30 onsdag ettermiddag, norsk tid.

I markedet er det ventet at årsveksten i konsumprisene i januar faller noe tilbake sammenlignet med måneden før.

– Skulle vi bare får en tidel høyere inflasjon enn ventet vil det trolig gi ny næring til inflasjonsfrykten, med oppgang i lange renter og en ny korreksjon ned i aksjer som resultat, skriver Olsen.

Det er ventet at selve konsumprisindeksen vil vise en årsvekst i prisene på 2,0 prosent i januar, ned fra 2,1 prosent måneden før, ifølge estimater innhentet av Bloomberg News.

Kjerneinflasjonen, som er utviklingen i konsumprisene justert for energi- og matvarer, er ventet å være på 1,7 prosent i januar, ned fra 1,8 prosent måneden før.

Steg mye i januar i fjor

Overraskende sterk lønnsvekst i myndighetenes jobbrapport fra januar fører til at mange investorer vil lete etter tegn til at lønnsveksten nå viser seg i form av sterkere oppgang i konsumprisene. I januar var lønnsveksten den sterkeste siden 2009.

– Noe sterkere lønnsvekst i forrige arbeidsmarkedsrapport har fyrt opp under forventningene til lønnsveksten fremover. Utsikter til mer ekspansiv finanspolitikk har vært bensin på bålet. Likevel, inflasjonen er ventet å avta noe fra 2,1 prosent i desember til 2,0 prosent i januar. Det skyldes ikke svakere inflasjonspress, men at prisene steg uvanlig mye i januar i fjor, skriver valutastrateg Magne Østnor i morgenrapporten fra DNB Markets onsdag.

Høyere inflasjonspress

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken peker på at ikke bare jobbrapporten, men også mer presise kvartalsvise målinger, viser at lønnsveksten, og dermed også inflasjonspresset, er på vei oppover.

Hun mener derfor en utvikling der årsveksten i konsumprisene ikke faller tilbake i januar kan indikere at den underliggende prisveksten er på vei opp.

– Her skal vi huske på at månedsveksten i januar i fjor var sterk. Så skulle vi heller få se at årsveksten i det kommende januartallet ikke avtar, vil dette være et uttrykk for sterkere underliggende prisvekst, skriver Due-Andresen.(Vilkår)

Han ble rik på et av Norges fremste dotcom-selskaper: – Hundre prosent flaks
Bakkejord sikret seg «et tresifret millionbeløp» da han solgte seg ut. Aksjen nådde 60 kroner ved børsnoteringen i mars 2000, men da dotcom-boblen brast var den nede i 4 øre.
02:17 Min
Publisert: