En knapp uke etter at sentralbanken Federal Reserve satte opp styringsrenten for syvende gang på rad, kom det lille julaften ferske inflasjonstall fra USA.

PCE, eller «personal consumption expenditures», er Feds foretrukne mål på prisveksten.

På forhånd var det ifølge Bloomberg-estimater ventet en årlig inflasjonsrate på 5,5 prosent, ned fra seks prosent blank i oktober.

I motsetning til konsumprisindeksen (kpi) justeres vektingen av varer og tjenester i PCE for å ta opp endringer i folkets forbruksvaner. PCE-deflatoren er den størrelsen den amerikanske sentralbanken legger til grunn i sine beregninger av inflasjonsutviklingen.

Kjerne-PCE endte på 4,7 prosent i november, mens den på forhånd var ventet til 4,6 prosent.

Samtidig viser ferske tall fredag at private inntekter i USA var opp 0,4 prosent på månedsbasis i november. Det var noe høyere enn estimatet, som var på 0,3 prosent. Privat forbruk var på sin side noe lavere enn ventet, og steg 0,1 prosent på månedsbasis.

Dempet vekst

Ifølge den amerikanske konsumprisindeksen, der november-tallene ble offentliggjort for en drøy uke siden, var prisveksten i USA målt etter kpi på 7,1 prosent i forrige måned.

Kjerneinflasjonen, som i USA er ekskludert mat- og energipriser, endte på seks prosent blank forrige måned, ned fra en årstakt på 6,3 prosent i oktober.

Skarpt stigende priser har plaget familier, bedrifter og finansmarkedene de siste mange månedene. I USA har prisen på mat skutt i været, det samme med priser på strøm, bensin, diesel og transport.

Den amerikanske sentralbanken har stukket hånden ned i verktøykassen og dratt frem rentevåpenet. Med en serie triple renteøkninger har Fed stagget inflasjonen, selv om den altså fortsatt er langt over målet på to prosent.

Signaliserte flere renteøkninger

Da Fed la frem sin siste rentebeskjed for året for en knapp uke siden var det en ventet økning på 0,5 prosentpoeng, noe som også ble et faktum.

Styringsrenten i USA ligger nå i intervallet 4,25 til 4,5 prosent, det høyeste nivået siden desember 2007, rett før finanskrisen. Den doble rentehevingen kom etter fire økninger på 0,75 prosentpoeng på rad.

Av Feds «dot plot» gikk det videre frem at medlemmene i rentekomiteen venter en rentetopp på 5,1 prosent ved utgangen av neste år, et anslag som ble jekket noe opp fra 4,6 prosent i september. Medlemmene venter heller ingen rentekutt før i 2024.

– Inflasjonstallene vi hittil har fått for oktober og november viser en velkommen nedgang i den månedlige vekstfarten i prisveksten. Men det trengs betydelig mer bevis for å kunne være trygg på at inflasjonen er på vei nedover, sa sentralbanksjef Powell på pressekonferansen i etterkant.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.