Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) har, som ventet, besluttet å sette opp styringsrenten med 25 basispunkter til 1,75 til 2,00 prosent på rentemøtet denne uken.

Samtidig signaliserer sentralbanken ytterligere to rentehevinger i år, i september og desember.

Estimatet fra forrige rentemøte skulle tilsi kun én renteheving til i år. Lavere arbeidsledighet og høyere inflasjon er bakgrunnen for at sentralbanken nå ser for seg raskere renteoppgang.

– Haukete

– Dette er helt klart på den haukete siden, sier porteføljeforvalter og leder for allokering og globale renter Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning.

Begrepene haukete og duete er to oppfatninger om hvor renten skal som følge av den økonomiske utviklingen. Mens haukete betyr at rentene må være høye for å holde bukt med inflasjonen, betyr duete at rentene må holdes lav som følge av lavt inflasjonstrykk.

– Komiteen fjerner en tidligere formulering om at markedets inflasjonsforventninger er lave. Nå har inflasjonsforventningene kommet opp både blant investorene og i markedene, sier Chen.

Sentralbanksjef Jerome Powell sier onsdag at han og Fed vil holde seg til inflasjonsmålet, som sentralbanken styrer etter når den setter renten, på to prosent, skriver Marketwatch.

Olav Chen.
Olav Chen. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Nedgang i aksjemarkedet

Nøkkelindeksene på Wall Street faller en halvtimes tid etter at rentebeskjeden ble offentliggjort.

Mens Nasdaq-indeksen i skrivende stund er ned 0,09 prosent, faller Dow Jones og S&P 500 med henholdsvis 0,23 og 0,25 prosent.

Dollaren styrker seg og den 10-årige statsobligasjonsrenten stiger fra rundt 2,95 prosent før rentebeskjeden til 2,99 prosent etter offentliggjøringen.

Tidligere i år utløste en oppgang i 10-årsrenten et kraftig fall i aksjemarkedet. Renten steg den gang som følge av lave inflasjonstall.

Renten på amerikansk statsgjeld med ti års løpetid – tiårsrenten – omtales gjerne som «verdens viktigste rente».

– Det er 10-årsrenten som er viktig for aksjemarkedet nå. Den påvirkes av mange andre forhold, ikke minst ECB, sier Chen.

– ECB blir viktigere

Denne uken holder også den europeiske sentralbanken ECB rentemøte, og beslutningen offentliggjøres torsdag.

– Vi trodde ECB skulle være ferdig med å trykke penger i september, men vi tror nå at den vil fortsette i enten tre eller seks måneder. Det kan vi få svar på i morgen. At ECB bruker mer penger, kan bety at den kjøper mer amerikanske statsobligasjoner og holder 10-årsrenten nede, sier Chen.

– ECB sitt budskap i morgen blir således viktigere for aksjemarkedene enn Fed sitt budskap i dag, sier han.

– På høygir

Onsdagens renteheving er den andre fra Fed-sjef Jerome Powell i år.

Spenningen før denne ukens rentemøte har knyttet seg til sentralbankens rentebane – det vil si det såkalte «dot-plotet» som viser hvordan medlemmene i den pengepolitiske komiteen ser for seg at renten skal bevege seg fremover.

Hittil i år har sentralbanken signalisert totalt tre rentehevinger i 2018. Dette estimatet løftes altså nå til fire.

Medlemmene er riktignok uenige her. Mens åtte venter fire rentehevinger, holder syv fremdeles en knapp på totalt tre rentehevinger i år, ifølge Marketwatch. Finansnettstedet skriver at rentebanen videre tilsier tre renteøkninger i 2019 og én i 2020, slik at renten ender på 3,4 prosent.

– Den amerikanske økonomien kjøres nå på høygir, også gjennom finanspolitikken. Blir det ingen resesjon i løpet av første kvartal neste år, er dette den lengste perioden i amerikansk økonomi uten resesjon i moderne tid, påpeker Chen.

– Da er det ikke nødvendig med de lave rentene, sier han.

God vekst

Onsdagens rentebeskjed følges opp med en pressekonferanse av Fed-sjef Powell.

– Økonomien går bra, konstaterte Powell under pressekonferansen.

Arbeidsledigheten i USA falt til 3,8 prosent i mai, påpeker Bloomberg News. Nyhetsnettstedet skriver at Fed nå venter arbeidsledighet på 3,6 prosent i årets fjerde kvartal og 3,5 prosent i både 2019 og 2020. Inflasjonen ventes å ligge på 2,1 prosent både i år og gjennom de neste to årene.

Forventningene til veksten i økonomien i år, målt i bruttonasjonalprodukt, løftes fra 2,7 til 2,8 prosent.

På pressekonferansen offentliggjorde Powell at sentralbanken fra neste år vil holde pressekonferanse etter hvert rentemøte, mot annethvert møte i dag.(Vilkår)

Meretes utvalgte: Kjølig Syrah fra Canada
Litt avkjølt passer denne vinen veldig godt sammen med marinert kjøtt på grillen.
01:30 Min
Publisert: