På midten av 1980-tallet la USA og verdensøkonomien bak seg årtier med stor økonomisk usikkerhet og makroøkonomisk volatilitet – og gikk inn en periode omtalt som «The Great Moderation». 

Begrepet kan oversettes som «Den store moderasjonen», og brukes for å beskrive perioden fra midten av 80-tallet og frem til i dag, med et unntak av finanskriseårene, som en periode med stabil inflasjon og stabil økonomisk vekst over hele verden.

I en ny rapport fredag, kalt «The Rise of Drawbridge Capitalism», fremveksten av vindebro-kapitalismen, konkluderer verdens største obligasjonsforvalter, California-baserte Pacific Investment Management Co., eller Pimco, at tilbakefall i globalisering og spredningen av proteksjonistisk politikk verden over vil føre til at verden kan gå tilbake til tilsvarende usikkerhet og volatilitet. 

«Vindebro-kapitalisme»

Pimco-rapporten, som er skrevet av forvaltergigantens internasjonale strateg Gene Frieda, trekker særlig frem USAs president Donald Trumps proteksjonisme og britenes beslutning om å forlate EU som eksempler på det den kaller «fremveksten av vindebro-kapitalisme».

«Siden finanskrisen har denne trusselen manifestert seg i form av stagnerende globale handelsvolumer og en dramatisk reduksjon i beholdningen av finansielle eiendeler på tvers av landegrenser.», heter det i rapporten. 

I rapporten konkluderer Pimco med at den fremvoksende vindebro-kapitalismen vil gjøre verden mer usikker og potensielt mindre stabil, fordi:

  • Den vil få en skadelig innvirkning på langsiktig vekst på grunn av kortsiktig vekstfremmende politikk, som lavere skatter, høyere pengebruk på infrastruktur og handelsproteksjonisme. Dette vil dra opp styringsrenten i USA. 
  • Den amerikanske versjonen av vindebro-kapitalismen vil føre til fornyet volatilitet, altså store svingninger i internasjonale valutamarkeder som følge av usikkerhet knyttet til Trump-administrasjonens skepsis til handelsavtaler. 
  • En valutasvekkelse fra Kina, som sannsynligvis vil komme fra et behov for å støtte opp under innenlands økonomisk vekst, vil kunne føre til et deflasjonssjokk for resten av verden. Deflasjon er en betegnelse for å beskrive en reduksjon i prisnivået, eller en stigning i pengeverdien.
  • Negativ økonomisk vekst som følge av fallende etterspørsel fra Kina og andre fremvoksende markeder.
  • Vindebro-kapitalisme vil smitte over på land over hele verden, og vil føre til økte vanskeligheter i brexit-forhandlingene og økt innflytelse fra proteksjonistiske og nasjonalistiske politiske partier i flere europeiske land. 

Kaller verden «mye mer usikker»

Tiden før midten av 1980-tallet var usikkerheten og de store svingningene i den økonomiske veksten og inflasjonen verden over i stor grad forårsaket av ulike oljeprissjokk – som påvirket inflasjonsnivået og krigsutbrudd. 

Sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, tror ikke disse faktorene vil føre til ustabilitet fremover – men ser med bekymring på det tilsynelatende tilbakefallet i globalisering ledet an av Trump i USA og brexit i Storbritannia. 

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.
Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO. (Foto: Gunnar Lier)

– De fleste av oss vil si det var mye lettere å være optimist i 2007 enn 10 år senere. Nå synes globaliseringen å gå i revers, med britenes varslede utmelding av EU og Trumps valgseier på løfter om redusert innvandring, grensemur, økt toll og USA først, sier han.

Han sammenligner kursen Trump har pekt ut for USA med Storbritannias fallende imperium tidlig på 1900-tallet. På et tidspunkt kontrollerte Storbritannia områder som omfattet nesten en fjerdedel av verdens befolkning, før nær alle koloniene ble selvstendige i tiden etter annen verdenskrig. 

– Vi er over i en verden som ser mye mer usikker ut, og usikkerhet kan bety volatilitet. Hegemonen USA er i ferd med å miste sin posisjon tilsvarende slik vi så Storbritannia i overgangen mellom første og annen verdenskrig, sier Dørum. 

Han beskriver «The Great Moderation» på følgende måte:

– Dette var en periode hvor inflasjonen kom ned, og veksten holdt seg oppe globalt sett. Inflasjonsratene var høyere på 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet. Det var en fantastisk tid for globaliseringen, og Kina bidro med store bidrag til den globale veksten, sier han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Etter 34 år i Statoil er det dette som gir mening for Erik Kjos-Hanssen (63)
Man må planlegge hva man vil bruke pensjonisttilværelsen til, mener Kjos-Hanssen. Selv synes han det er godt å kunne bidra med å gi noe til andre.
03:08
Publisert: