Det er svært vanskelig å spå en økonomisk nedtur, men få har gjort det bedre enn den amerikanske rentekurven. Den har vært negativ i forkant av hver eneste resesjon i USA siden annen verdenskrig, og derfor følges denne indikatoren av investorer og økonomer over hele verden.

Mandag kveld falt rentekurven til sitt flateste nivå siden 2007.

– Den amerikanske rentekurven har akkurat blitt negativ. Det er stort, skriver Bloombergs spaltist Brian Chapatta.

Hvorfor en flat rentekurve er faretruende, kommer vi tilbake til.

Øyeblikket vi har ventet på

– Dette er et øyeblikk som verdens største rentemarked har tenkt på de siste 12 månedene, skriver Chapatta videre, og sikter til at rentekurven har fått mye oppmerksomhet det siste året ettersom den gjentatte ganger har truet med å bli negativ.

Rentekurven er kort fortalt en kurve som sier noe om hva renten er på statsobligasjoner med ulike løpetider. Normalt vil denne kurven gå oppover, fordi investorene venter at renten vil fortsette å stige fremover på grunn av økonomisk vekst.

Slik er for eksempel situasjonen i Norge nå. Økonomene venter at Øystein Olsen vil sette opp renten på grunn av god økonomisk vekst fremover, og derfor tror investorene at renten vil være høyere om ti år, enn om to år.

Minste avstand siden 2007

Situasjonen er svært annerledes i USA. Den amerikanske sentralbanken har satt opp renten i et høyt tempo de siste årene. Det har drevet opp rentene, men ikke alle typer renter har steget like mye.

Slik grafen viser har den toårige renten snart tatt igjen den tiårige. Det er dette investorene frykter.

Jo mindre avstanden mellom den toårige og den tiårige renten er, jo flatere vil rentekurven være. Mandag kveld falt den tiårige statsrenten i USA, samtidig som den toårige steg. Det gjorde at avstanden mellom de to rentene falt til 0,16 prosentpoeng, det laveste nivået siden 2007.

Likevel vil ikke en flat rentekurve være nok til å spå en resesjon.

Dersom de to rentene skulle krysse hverandre, slik at den korte renten blir høyere enn den lange, så vil rentekurven bli negativ.

Det vil være et resesjonsvarsel svært mange vil være opptatt av. En resesjon er definert som minst to kvartaler på rad med negativ økonomisk vekst.

Ikke like sterkt resesjonsvarsel

Slik Bloombergs spaltist Brian Chapatta skriver, ble faktisk rentekurven negativ mandag kveld. Men dette er bare i et lite område av rentekurven. Derfor er det ikke et like sikkert resesjonsvarsel.

Chapatta viser til at avstanden mellom treårig og femårig rente er blitt negativ, men det er usikkert hvorvidt dette er en like sterk spådom for en resesjon.

En av den amerikanske sentralbankens regionbanker – San Francisco – har selv undersøkt sammenhengen mellom en negativ rentekurve og resesjoner. De fant ut at alle de ni resesjonene i USA siden 1955 ble spådd av en negativ rentekurve. Kun én gang har denne rentekurven blitt negativ uten at det førte til resesjon, men da endte det med en lang periode med svak økonomisk vekst.

I denne undersøkelsen henvises det til forskjellen mellom tiårig og ettårig rente.

Også denne avstanden har falt kraftig de siste årene, og er på sitt laveste siden 2007. Samtidig er den høyere enn avstanden mellom den tiårige og den toårige renten, som det oftest vises til når det er snakk om rentekurven.

Det er sannsynlig at avstanden mellom treårig og femårig rente oftere blir negativ enn avstanden mellom ettårig og tiårig rente. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Hør sønnens minneord over USAs tidligere president George H.W. Bush (1924–2018)
00:42
Publisert: