Alle piler peker oppover i USA, men likevel er det noen som ser mannen med ljåen.

Andrew Bosomworth er porteføljesjef i det internasjonale investeringsfirmaet Pimco. Pimco har spesialisert seg på obligasjonsmarkedet, noe som gjør at de følger nøye med på de globale vekstsyklusene. Denne uken har Bosomworth vært i Oslo for å snakke om den nye rapporten deres, der de ser tre til fem år frem i tid.

Deres hovedscenario er at USA er på vei inn i en resesjon, altså en periode på minst to påfølgende kvartaler med negativ økonomisk vekst.

«Det er på tide»

Bosomworth forteller at siden annen verdenskrig, så har resesjoner inntruffet i USA med rundt fem års mellomrom.

– Dersom USA ikke går inn i en resesjon innen april neste år, så vil det være den lengste perioden uten en resesjon siden annen verdenskrig, sier Bosomworth, og legger til:

– Det forteller oss at det er på tide.

40 prosent av resesjonene har vært knyttet til innstramning i pengepolitikken, ifølge Bosomworth, og det er nøyaktig det den amerikanske sentralbanken driver med nå. Onsdag satte sentralbanken i USA opp renten for andre gang i år, samtidig som de signaliserte to nye rentehevinger innen året er omme.

Drømmescenario kan redde USA

Bosomworth peker på at skattereformen til president Donald Trump stimulerer til mer fart i økonomien, noe som vil gi økt etterspørsel etter varer og dermed mer import, som igjen vil øke det allerede store handelsunderskuddet til USA.

Samtidig er arbeidsledigheten omtrent så lav som den kan bli, og det er høy konkurranse om arbeidskraften. Det gir høyere lønnsvekst, som normalt resulterer i høyere prisvekst.

– Jeg tror den viktigste årsaken til resesjonen blir inflasjonspress. Sentralbanken kommer til å måtte sette opp renten for å presse prisveksten ned. Det får den økonomiske veksten til å falle, og vi får en resesjon, sier porteføljesjefen.

For at dette ikke skal skje, må følgende drømmescenario inntreffe, forklarer Bosomworth: Selskapene må absorbere lønnsveksten i form av lavere marginer, slik at ikke prisene stiger.

Et slikt scenario avhenger av at produktiviteten øker voldsomt, for eksempel gjennom robotisering eller ved bruk av annen, ny teknologi.

– Dette kan skje, sier Bosomworth med et smil som antyder at han har svært liten tro på et slikt scenario.

– I så fall vil vi få en ny æra, konkluderer han.

Et oljefond hver sjette måned

Olav Chen er porteføljeforvalter og leder for allokering og globale renter i Storebrand Asset Management, og han var til stede under foredraget som Bosomworth holdt i Oslo, og heller ikke han tror USA vil klare å unngå en resesjon.

– Arbeidsledigheten går i sykluser, og det er sjeldent vi ser at den flater ut på tre-fire prosent. Det er drømmescenarioet, men det skjer ikke. Den faller til et punkt hvor den snur kraftig oppover, som ofte sammenfaller med en resesjon, sier Chen.

I likhet med Bosomworth tror ikke Chen på at det vil komme en resesjon i løpet av det kommende året. Porteføljeforvalteren tror det er flere ting som kan utløse en nedgangsperiode, men de fleste tingene er knyttet sammen med at sentralbanken nå må stramme inn etter å ha kjørt en ekstremt ekspansiv pengepolitikk med lave renter i flere år i etterkant av finanskrisen.

– Bare for å gi et bilde av pengetrykkingen: I fjor trykket sentralbankene opp penger tilsvarende et helt oljefond hver sjette måned, sier Chen.

Han mener dette har gitt en rekke utilsiktede konsekvenser, som skjulte bobler og kunstig høyt prisede aksjer, obligasjoner eller eiendom, som i sin tid kan utløse en resesjon.

– Politisk urolighet, som en handelskrig, er også en faktor, men det er oftest ikke den største risikoen. Typisk vil det ikke gi bråstopp, men heller lavere økonomisk vekst over en lengre periode, sier Chen. (Vilkår)

– Det er klart at vi gjerne skulle vært nordmenn!
Kjetil Olsen og Annika Winsth, sjeføkonomer i Nordea Markets i henholdsvis Norge og Sverige møtte hverandre i økonomi-battle.
02:00
Publisert: