Onsdag la Federal Reserve, den amerikanske sentralbanken, frem deres rentebeslutning.

Som markedene hadde ventet på forhånd, ble renten holdt på et fortsatt lavt nivå, nær null, for å fortsatt stimulere amerikanske økonomi. Fed fortsetter også med kjøp av statsgjeld for opptil 120 milliarder dollar i måneden for å sørge for friske penger inn i en økonomi som nå skal gjenreises etter koronaen.

Rentebeslutningen sendte Wall Street forsiktig opp: Den viktige børsindeksen S&P 500, som inneholder mange av det som anses som USAs viktigste selskaper, steg til ny rekordnotering etter rentebeslutningen.

I mars gjorde sentralbanken det klart at den trolig holder styringsrenten lav de neste årene, og at den første renteøkningen kommer i 2024. Det fikk finansmarkedene til å juble, i trygghet om at finansiering fortsetter å være billig i flere år fremover.

Ved sentralbankens aprilmøter kommer ingen fremtidsprognoser. Men markene følger typisk godt med både på rentebeslutningen og ordvalgene i pressemeldingen som følger med rentebeslutningen.

«Med fremgang i vaksinering og sterk politisk støtte, har indikatorer på økonomisk aktivitet og sysselsetting styrket seg. Sektorene som har vært hardest rammet av pandemien er fortsatt svake, men har vist bedring», skriver sentralbanken i pressemeldingen, og bemerker at inflasjonen har økt.

Sentralbanken kommenterer videre at god tilgang på lån for husholdninger og selskaper er sammen med politiske incentiver viktig for å støtte økonomien, og advarer samtidig mot å tro at krisen er over.

«Økonomiens retning avhenger vesentlig av virusutviklingen, inkludert vaksineringen. Den pågående folkehelsekrisen tynger fortsatt økonomien, og det er fortsatt risiko ved de økonomiske utsiktene», heter det i meldingen.

Anslår renteheving i 2023

Handelsbanken Capital Markets spådde i sin morgenrapport onsdag at sentralbanken kunne komme til å hinte om tryggere økonomiske utsikter.

«Vaksinasjonsprosessen i USA er i godt driv, og en gradvis gjenåpningsprosess er i gang. I USA har nå over 40 prosent av den voksne befolkningen fått første vaksinedose, og 30 prosent er fullvaksinert. Siden mars har vi sett sterke sysselsettingstall fra USA samt et markant hopp i detaljomsetningen etter utbetalingen av stimulansesjekker. Aktiviteten i tjenestesektoren har også tatt seg opp, med god vekst særlig i transport- og restaurantnæringen», skrev Handelsbanken onsdag morgen.

Handelsbanken venter at den amerikanske styringsrenten kan settes opp i 2023.

«Men til tross for positive utsikter i det korte bildet, regner vi med at Fed vil gjenta at det er et godt stykke igjen til arbeidsmarkedet er i balanse, og at pengepolitikken i mellomtiden holdes svært ekspansiv. Vi venter at første renteheving fra Fed først vil komme mot slutten av 2023. Det er noe senere enn markedet ser ut til å forvente, men litt før prognosene fra sentralbankens rentekomite legger til grunn.»(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.