– Kina vil aldri gi seg, sier Jan Ketil Arnulf, BI-professor og Kina-ekspert.

Fredag morgen ble de første skuddene i handelskrigen mellom USA og Kina avfyrt. Trump fulgte opp truslene og innførte straffetoll på kinesiske produkter verdt 34 milliarder dollar.

Kina svarte umiddelbart med å innføre tilsvarende toll på amerikanske varer.

Jan Ketil Arnulf, professor i ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, sier Kina aldri vil gi seg i handelskrigen. Her er Arnulf i Shanghai i 2013.
Jan Ketil Arnulf, professor i ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, sier Kina aldri vil gi seg i handelskrigen. Her er Arnulf i Shanghai i 2013. (Foto: Mikaela Berg)

Lav investeringsvilje kan gi Kina problemer

Det er som i et amerikansk «chicken race». De to stormaktene kjører mot hverandre i stadig større fart, og dersom ingen svinger unna, ender det med et smell.

Så langt har handelskrigen gått verst utover kinesiske aksjer og valuta, men Arnulf tror ikke det nødvendigvis gjør at kineserne vil gi seg først.

Karen Helene Ulltveit-Moe er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun tror ikke Donald Trump vil ta til fornuften.
Karen Helene Ulltveit-Moe er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun tror ikke Donald Trump vil ta til fornuften. (Foto: Elin Høyland)

– Å dømme etter reaksjonene i Kina, så er det allerede i ferd med å skje farligere ting. Det er vanskelig å skjønne hva som skjer i kinesisk økonomi utenfra, men det ser ut som om regjeringen sliter. Effekten av handelskrig i tillegg kan gi kineserne hodebry, og da tror jeg de får lyst til å ta igjen, sier Arnulf.

Flere økonomer har allerede pekt på de første effektene av handelskrigen, nemlig at økt usikkerhet legger en demper på investeringsviljen til privat næringsliv både i USA og Europa. Arnulf tror dette kan skape problemer i Kina også.

Professoren forklarer at veksten i Kina har vært drevet av investeringer, men at det offentlige har stått for de største delene av disse. Et av valgløftene til president Xi Jinping har vært å drive investeringene over til privat næringsliv.

– Det valgløftet har vært vanskelig å oppfylle, og jeg kan forestille meg at det blir enda vanskeligere dersom investeringsviljen nå faller, sier Arnulf.

Karen Helene Ulltveit-Moe tror amerikanske bønder er Donald Trumps svake punkt i handelskrigen.
Karen Helene Ulltveit-Moe tror amerikanske bønder er Donald Trumps svake punkt i handelskrigen. (Foto: Alex Wong/AFP/NTB Scanpix)

«Jeg tror ikke dette er over etter et par måneder»

Karen Helene Ulltveit-Moe, professor ved Økonomisk institutt på Universitetet i Oslo, er overbevist om at handelskrigen vil pågå lenge.

– Alle har regnet med at Trump måtte komme til fornuft, men mitt inntrykk er det motsatte. Jeg tror ikke dette er over i løpet av et par måneder, sier hun.

Professoren understreker at hun synes situasjonen er svært alvorlig, og at det ikke bare handler om de umiddelbare effektene, som at de økte tollsatsene vil gå ut over marginene til bedriftene, som igjen vil føre til at færre arbeidsplasser.

– De langsiktige konsekvensene er også veldig viktige. Handel går hånd i hånd med andre ting, Hadde det ikke vært for global handel, så hadde vi vært foruten mange teknologiske utviklinger, sier Ulltveit-Moe.

Mener Trump har et svakt punkt

Økonomiprofessoren forklarer hva som kan være årsaken til at mange amerikanere støtter Trump i det han gjør.

– En viktig grunn til at handelskrigen er noe som vil fortsette fremover, er at for Trump og mange av hans velgere, så er det rasjonelt å begrense handelen, sier Ulltveit-Moe.

Hun forteller at USA har et stort hjemmemarked, og at det ikke er like avhengig av handel som mindre land. Økt handel gir store gevinster totalt sett, men noen grupper blir hengende etter i den økonomiske utviklingen. Hvis man har en velferdsstat som driver med effektiv omfordeling, så vil alle nyte godt av oppgangen.

– Trump og hans velgere har ikke noe særlig tro på velferdsstaten, og de ønsker ikke en sterk omfordeling. Da kan det være rasjonelt å redusere internasjonal handel for å redusere de økonomiske forskjellene, sier Ulltveit-Moe, og fortsetter:

– For å sette det litt på spissen, noen av de amerikanske industriarbeiderne vil heller ha mindre bilimport og kjøre amerikanske biler som er dyre, så lenge de har en jobb.

Dersom man ser tollen på de amerikanske varene som kineserne har innført, så er det tydelig at de rammer en del av Trumps kjernevelgere innen industrien. Bil- og flyindustrien blir hardt rammet, det samme blir amerikanske bønder. Kina er den største importøren av amerikanske soyabønner, som er ilagt straffetoll. Her tror Ulltveit-Moe at kineserne kan ha funnet Trump sitt svake punkt.

– Det vi kan håpe på, et at de amerikanske bøndene rammes hardt. De har en sterk lobbygruppe, og jo mer de hyler, jo bedre er det for global økonomi, sier hun.(Vilkår)

FpU-lederen til Siv Jensen: Kutt i sykelønnsordningen!
Se ungdomspartiets videobrev til Frp leder Siv Jensen.
00:36
Publisert: