Donald Trump og hans tilhengere har brukt helgen på å juble over at det går stadig bedre med amerikansk økonomi. På fredag viste tall fra Det amerikanske handelsdepartementet at den økonomiske veksten målt ved brutto nasjonalprodukt var på 4,1 prosent i andre kvartal.

Akkurat som Trump lovte under valgkampen var den årlige veksten på over fire prosent, i alle fall i ett kvartal. Så raskt har ikke amerikansk økonomi vokst på fire år.

Det er en seier ingen kan ta fra Trump, som under en pressekonferanse på fredag sa at han tror veksten er veldig bærekraftig, at det ikke er en engangshendelse og at vi kommer til å se veldig gode tall også for tredje kvartal.

Finansminister Steven Mnuchin gikk et skritt lenger:

– Veksten i andre kvartal viser at amerikansk økonomi er på god vei til å få en varig årlig vekst på tre prosent, sa Mnuchin under morgensendingen til Fow News på søndag.

Dette er det mange økonomer som er uenig i.

Kvartalsvekst sier lite

Paul Krugman er en svært anerkjent samfunnsøkonom, og i et innlegg The New York Times forklarer han hvorfor veksten i ett enkelt kvartal forteller oss svært lite om tilstanden til økonomien.

Dette kan virke ørlite teknisk, men hold ut:

Les også:

Den økonomiske veksten avhenger både av hva som er kapasiteten – altså hvor mye man klarer å produsere på varig basis – og i hvilken grad denne kapasiteten utnyttes.

Noen ganger utnyttes ikke kapasiteten fullt ut, som under finanskrisen. Andre ganger går maskineriet for fullt. Økonomien kan også overopphetes, noe som fører til at inflasjonen stiger. Den amerikanske sentralbanken tror vi er der nå, eller at vi nærmer oss dette stadiet. Derfor er de i ferd med å sette på bremsene i form av rentehevinger.

Poenget til Krugman er at kapasiteten kan øke, og dermed gjøre det mulig med raskere vekst over lengre tid, men at veksten i ett enkelt kvartal ikke sier noe om dette.

Krugman kaller veksten for et kvartal for «en tom hamburger» (nothingburger på engelsk), og mener at vi fremdeles venter på at investeringene skal øke som følge av skattekuttene som Trump har gjennomført.

Forbrukervekst

Amerikansk økonomi befinner seg nå i den lengste oppgangsperioden siden annen verdenskrig, men veksten siden finanskrisen har kun vært på 2,3 prosent årlig i gjennomsnitt. I perioden før finanskrisen var den årlige veksten på 2,9 prosent. Dersom veksten i USA holder seg over tre prosent i årene fremover, vil det derfor virkelig være en snuoperasjon.

Krugman har rett i at investeringene i andre kvartal falt fra kvartalet før, men den årlige veksten var fremdeles på 7,3 prosent, noe som er svært robust.

Mange økonomer er likevel skuffet over investeringene, som de mener burde økt ytterligere tatt i betraktning at Trump har kuttet skattenivået fra 35 til 21 prosent.

– Investeringene tar seg ikke opp på den måten de som sto bak skattekuttet hadde håpet, sier Michael Gapen, som er den amerikanske sjeføkonomen for Barclays til The New York Times.

Trump har også kuttet skatt på personinntekten, og det er økt privat forbruk som står bak den største veksten i andre kvartal.

Flere effekter vil trekke ned

Estimater fra Bloomberg viser at analytikerne venter at den økonomiske veksten for 2018 vil ende på rundt tre prosent, før den faller til 1,8 prosent i 2020. Det er spesielt én årsak som kan ha gitt en midlertidig høy vekst i andre kvartal:

Eksport bidro mest til veksten etter privat forbruk. Eksporten av mat og drikke økte med 80 prosent, hovedsakelig på grunn av en økning i salget av soyabønner til utlandet. Dette skyldes trolig at mange forsøkte å kare til seg soyabønner før en eventuell toll ble innført.

Denne effekten vil ikke gjenta seg. Bloomberg-økonomene Carl Riccadonna og Tim Mahedy skriver i et notat at en sterk dollar vil trekke eksporten ned.

Bricklin Dwyer, seniorøkonom for USA i BNP Paribas, peker på en annen effekt som vil avta:

– Mens vi forventer at økonomien vil holde seg sterk på kort sikt, så tror vi på en oppbremsing til neste år ettersom stimulien fra skattekuttene dabber av og høyere renter begynner å bite, sier Dwyer til Financial Times. (Vilkår)

I natt kom regnet: Men denne bonden tør bare å håpe
Natt til søndag fikk bonde Bård Alm på Hadeland mer regn enn han har fått til sammen siden 17. mai. Nå håper han alt vil snu.
02:01
Publisert: