2016 ble et år fullt av overraskelser, påpeker valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets i dagens morgenrapport fra meglerhuset. Han viser til at usikkerhet og uro preget markedet i begynnelsen av året, og siden ble det flertall for brexit i Storbritannia, i tillegg til at Donald Trump vant presidentvalget i USA. 

Nå ser Østnor mot neste år, og peker på flere faktorer som kan virke inn på markedene. 

– Å si at vi vil få nok et år med periodevis uro 2017, er å slå inn åpne dører. Men vi er ikke mindre bekymret enn før, snarere tvert i mot, skriver han.

– Spenningene større enn på lenge 

Østnor trekker frem at det skal holdes presidentvalg i Frankrike, parlamentsvalg i Frankrike, Nederland og Tyskland. I tillegg skal Storbritannia aktivere artikkel 50 i Lisboa-traktaten og forhandle om en brexit-avtale i tiden fremover. 

– De geopolitiske spenningene er større enn på lenge, og Trump har potensiale til å eskalere konfliktnivået, skriver Østnor. 

Han viser også til at selskapsgjelden i Kina er «urovekkende høy» og at den amerikanske sentralbankens (Fed) rentehevinger kan skape uro i fremvoksende økonomier. I Norge er husholdningene sårbare overfor potensielle endringer i boligmarkedet, påpeker Østnor. 

Sterkere krone, svakere pund 

 DNB Markets venter at flere rentehevinger fra den amerikanske sentralbanken vil bidra til en sterkere dollar, men at dollarenstyrkingen samtidig vil dempes av en høyere oljepris. 

– Høyere oljepris og en sentralbank som er svært tilbakeholdne med å kutte renten, skal bety en noe sterkere norsk krone, skriver valutastrategen. 

Østnor mener den svenske kronen kan bli styrket, ettersom den svenske sentralbanken ser ut til å være ferdig med å stimulere pengepolitikken. 

– Brexit-forhandlinger og underskuddet på driftsbalansen vil tynge det britiske pundet, skriver han. 

Venter mer «normale nivåer»

Også Nordea Markets venter en sterkere krone i året som kommer. Valutastrateg Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets tror kronen skal tilbake til mer «normale nivåer» i 2017. 

– Vi tror euroen vil koste 8,70 til sommeren, og 8,50 til jul, sa Eek-Nielsen til DN i forrige uke. 

Onsdag koster en euro 9,10 kroner. 

En av grunnene til at han venter å se en sterkere krone, er at han venter at oljeprisen vil bli noe høyere. Oljeprisen har allerede økt med rundt 20 prosent siden Opec ble enige om en kuttavtale i slutten av november, men kronen har omtrent vært uendret mot euroen, påpeker Eek-Nielsen i rapporten.

Se oversikt over alle valutakurser på DN Investor (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Miguel Sørholts liv i Miami: Velger fra øverste hylle
Miguel Sørholt tok med seg familien og flyttet til Florida. Her får han gitt barna en helt annen skolehverdag enn i Norge.
05:53
Publisert: