Nordea Markets nedjusterer sine prognoser for den norske kronen i 2018. Meglerhuset ser nå for seg en svakere krone en tidligere antatt neste år. (Se oversikt lenger ned i saken)

– Både norske og svenske kroner er blitt svekket betydelig, delvis på grunn av økende frykt for at utviklingen i det svenske og norske boligmarkedet kan ha negativ påvirkning på innenlands etterspørsel, skriver valutastrateg Martin Enlund og analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea.

Den siste tiden har både norske og svenske nøkkeltall påvirket valutaene i begge land.

Tror på stabilisering av boligmarkedet

Enlund og Bernhardsen viser til at nøkkeltall fra både Sverige og Norge har vært solide den siste tiden.

– Norsk arbeidsledighet har fortsatt å falle, og det er vanskelig å finne en betydelig korrelasjon mellom boligpriser og forbrukertillit de siste årene. Lave renter og et solid arbeidsmarked later til å ha en større betydning, skriver de.

Nordea Markets venter at nedgangen i boligmarkedet vil fortsette i noen måneder, men at prisene vil stabilisere seg i første kvartal neste år.

– Vi har allerede sett tegn til økt balanse i markedet ettersom at antall usolgte boliger, som har økt betydelig, begynner å stabilisere seg, skriver Enlund og Bernhardsen.

Gradvis styrking

Til tross for tegn til at boligprisene vil stabilisere seg i første kvartal neste år, tror ikke meglerhuset at frykten for et krasj i boligmarkedet vil forsvinne i valutamarkedet.

– Både norske og svenske kroner vil fortsette å handle med en risikopremie en stund, skriver Enlund og Bernhardsen.

Over tid venter de at kronen gradvis vil styrke seg, men mindre enn tidligere antatt.

Dette venter Nordea Markets at en euro vil koste fremover:

Tirsdag morgen koster en euro 9,86 kroner.

Se oversikt over utviklingen i alle valutaer med DN Investor.

Renteheving i 2018

Danske Bank Markets mener den seneste svekkelsen av kronen og norske nøkkeltall taler for at kronen vil styrkes i 2018.

Meglerhuset skriver i en oppdatering at kronen vil styrkes blant annet som følge av at sesongmessige svingninger forsvinner og at investorer vil forstå at det er forskjeller mellom det svenske og det norske boligmarkedet. I tillegg trekkes det frem at Norges Bank har signalisert at den vil heve renten i 2018 og at Nibor-renten vil stige.

Slik tror Danske Bank Markets at kronen vil utvikle seg i 2018: (Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Grunnkurs i julenisse
Julenissen er tyrkisk. Og nederlandsk. Men først og fremst amerikansk. Men det er ikke Cola som har farget han rød.
01:36
Publisert: