Det seneste året har inflasjonen, som stadig har steget til nye toppnivåer, blitt fulgt med haukeblikk verden over. Torsdag kom ferske inflasjonstall fra USA, men for oktober overrasket faktisk makrotallet på nedsiden.

Dette utløste en umiddelbar oppgang ved nøkkelindeksene på Wall Street fra åpning, som torsdag hadde sin beste dag siden oktober 2020, og et fall i de amerikanske rentene. Samtidig styrket også den norske kronen seg kraftig mot dollaren. Prisen for én dollar falt fra 10,40 kroner like før beskjeden, til 10,18 kroner like etter.

Kronen har fortsatt å styrke seg mot dollaren, og fredag ettermiddag handles dollaren for 9,91 kroner.

– Når børsene globalt stiger, er det et uttrykk for høyere risikoappetitt blant investorene, og det gjør typisk at kronen styrker seg. Utviklingen på børsene globalt er den viktigste driveren av den norske kronen, som er en liten og svært risikosensitiv valuta, forklarer strateg i DNB Markets Ingvild Borgen Gjerde i en epost til DN.

– Et selvoppfyllende fenomen

Bevegelsene som ble utløst i den norske kronen som følge av de amerikanske inflasjonstallene, var langt større enn da norske inflasjonstall tidligere på dagen kom inn mye høyere enn ventet. Også norske swaprenter falt kraftig som følge av de amerikanske inflasjonstallene.

Swaprenten er renten som betales for fastrentelån i markedet. I Norge ser man som regel på swaprentene når det snakkes om lange renter, og det er disse rentene som danner grunnlaget for hvilken fastrente bankene tilbyr kundene.

Ifølge Borgen Gjerde kommer de store utslagene av at den norske økonomien er så liten, åpen og råvaredrevet. Dette har ført til en tett sammenheng mellom markedene der ute i verden og her hjemme.

– Selv om norsk økonomi ikke alltid følger utviklingen ute så tett, har det blitt et selvoppfyllende fenomen, med det resultat at norske swaprenter og norske kroner er mer sensitive for makroøkonomiske endringer i USA enn i Norge. Det forsterkes av at det norske markedet for renter og valuta er relativt lite.

Valutaene styrker seg ofte i tråd med økte renteforventninger, noe som har bidratt til en sterk dollar så langt i år. Etter de ferske inflasjonstallene, svekket imidlertid dollaren seg.

– Hva sier dette om den videre utviklingen til kronen, den er jo spådd en hard vinter i møte?

– Børsutviklingen internasjonalt, og oljeprisen, blir viktig. Svakere global økonomi og fortsatt pengepolitisk innstramning tilsier fortsatt svak, og fallende risikoappetitt og dermed svakere krone, sier Borgen Gjerde og legger til:

– Når det er sagt aner vi konturene av at dollarrallyet som har vart i hele 2022 nå kan nærme seg slutten, eller i hvert fall avta i styrke. Den kan bety at kronen ikke skal tilbake til nye rekordsvake nivåer mot dollar. Euroen kan nok og gå en tøff vinter i møte, noe som betyr at kronen ikke nødvendigvis skal svekke seg så mye mot euroen.

Forbigående effekt

Analytiker i Nordea Lars Mouland peker på at oppgangen i det amerikanske aksjemarkedet førte til at liv- og pensjonsselskaper med store investeringer i amerikanske aksjer, måtte kjøpe kroner som følge av børsoppgangen torsdag.

– Når aksjene stiger, får disse selskapene for lav valutasikring og må dermed selge dollar og kjøpe kroner. Akkurat dette har vært og er en viktig driver bak kronebevegelsene.

– Renten i USA vil nok også være høye enn i Norge en stund, noe som vil si at det er bedre å sitte på dollar enn kroner, sier strateg i Nordea Lars Mouland.
– Renten i USA vil nok også være høye enn i Norge en stund, noe som vil si at det er bedre å sitte på dollar enn kroner, sier strateg i Nordea Lars Mouland. (Foto: Petter Berntsen)

Men også Mouland peker på renteforventningene som viktige.

– Det bidrar også til at man ser at rentedifferansen mellom USA og Norge, både når det gjelder styringsrentene og pengemarkedsrentene, ser ut til å bli noe mindre enn forventet.

Derfor tror han også kronestyrkelsen kan være av forbigående karakter, ettersom inflasjonen fortsatt er høy.

– Det er for tidlig å håpe på en mer langvarig oppgang i det amerikanske aksjemarkedet. Så lenge det er pessimisme i aksjemarkedet, vil det være vanskelig for den norske kronen å gjøre det godt, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.