Nordea Markets venter sterkere krone fremover, men tror det kan gå litt tid før rallyet for alvor setter inn.

– Oljeprisen har kommet opp og det går fortsatt godt i norsk økonomi. Kronestyrkingen lar likevel vente på seg. Det kan hende vi må vente litt til, men vi ser gode argumenter for at kronen kan styrke seg på litt lengre sikt, skriver Nordea Markets-analytikerne Ole Håkon Eek-Nielsen, Gaute Langeland og Joachim Bernhardsen i en oppdatering.

Mange forklaringer

En euro handles i skrivende stund til rundt 9,40 kroner. Kursen har holdt seg rundt disse nivåene de siste dagene, til tross for at nordsjøoljen Brent er blitt handlet nær årets sterkeste nivåer den siste uken. Tidligere i år var kronen langt sterkere mot den felleseuropeiske valutaen. I slutten av februar gikk en euro for mindre enn 8,80 kroner.

Analytikerne i Nordea Markets lister opp syv forhold som oppsummerer hvorfor de mener kronen er «bemerkelsesverdig svak»:

  • Kronen er svak til tross for at arbeidsledigheten snart tilsier at økonomien er normalisert
  • Til tross for at oljeprisen har steget
  • Til tross for at oljeprisen nå er høy nok til å forsvare økt aktivitet i oljenæringene og økte forventninger til oljeinvesteringer
  • Og til tross for at Norges Bank oppjusterer utsiktene for økonomien og rentebanen
  • Kronen er svak til dels som en følge av at euroen generelt sett er sterk, med et fremvoksende syn på normalisering av europeisk pengepolitikk
  • Kronen er kanskje svak som følge av frykt for vedvarende fall i boligpriser og lavere boliginvesteringer
  • Og kronen er kanskje svak som følge av frykt for at lav inflasjon skal skremme Norges Bank til å kutte renten

Langt ned på 8-tallet

Analytikerne mener det derfor kan være grunnlag for å vente sterkere krone fremover. I oppdateringen peker de på to tilleggsargumenter som kan bidra til en styrking av den norske valutaen:

  • Svakere likviditet i dollaren kan føre til høyere pengemarkedsrenter her hjemme, som i sin tur bidrar til sterkere krone. Siden det ikke finnes et eget norsk kronemarked, går lånene i det norske pengemarkedet via dollar. Derfor får dollarrenter direkte betydning for renter i kronemarkedet.
  • Norges Bank kan oppjustere synet på økonomien ytterligere og med dagens kronekurs er renteøkning neste år innen rekkevidde.

På tre måneders sikt venter Nordea at euroen handles til rundt 9,10 kroner, mot altså rundt 9,40 kroner i dag. Om 12 måneder venter analytikerne at en euro koster rundt 8,50 kroner.

Dollar på seks-tallet om et år

Den siste måneden har kronen også svekket seg mot amerikanske dollar. En dollar handles i skrivende stund til like i underkant av 8,00 kroner, mens den i starten av september ble handlet godt ned på 7,70-tallet.

På kort sikt venter Nordea Markets seg noe sterkere dollar, blant annet som følge av at inflasjonen etter hvert er ventet å ta seg opp. Dermed kan styringsrenten stige raskere enn markedet nå venter. I tillegg er det utsikter til dårligere likviditet i det amerikanske banksystemet som følge av at den amerikanske sentralbanken reduserer sin balanse og at staten skal låne mer for å dekke budsjettunderskuddet.

På litt lengre sikt tror imidlertid Nordea-analytikerne at argumentene for sterkere krone vil veie tyngst og prognosen er at en dollar koster 7,9 kroner om tre måneder og 6,75 kroner om 12 måneder.

Nordeas kroneprognose

Kilde: Nordea Markets


Venter krone-knekk

I forrige uke varslet senioranalytiker Kristoffer Kjær Lomholt i Danske Bank at han venter at kronen får en ytterligere knekk på kort sikt, før den går sterkere igjen neste år.

– Selv om vi fortsatt er optimistiske med tanke på utsiktene for 2018, har den siste rekken med nøkkeltall antydet at vi nå tar en pust i bakken, skriver Lomholt om forventningene til den videre utviklingen i kronen.

Frem mot årsskiftet vil kronen svekkes til 9,50 kroner for en euro, ifølge analytikerens prognose.

Om et halvt år venter han at en euro koster 9,20 kroner og om ett år 9,10 kroner.(Vilkår)– Det er en siste mulighet, men den er ikke så digg
OL-mester Øystein «Pølsa» Pettersens tips for utforkjøring på rulleski.
02:19
Publisert: