– Jeg er overrasket over at kronen ikke har gått mer. Den skulle gått mer, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.

Oljeprisene stiger markert mandag etter at verdens største oljeprodusent, Russland, og verdens største oljeeksportør, Saudi-Arabia, grytidlig mandag morgen varslet at de to landene vil forlenge avtalen om daglige produksjonskutt som oljekartellet Opec og 11 andre produsentland ble enige om før nyttår.

Referansekontrakten på nordsjøoljen Brent er i skrivende stund opp mer enn 2,5 prosent til 52,11 dollar fatet. Dette er bare noen få dollarcent under det sterkeste nivået for oljeprisen så langt i mai.

Kronen styrkes på bred basis på oljeprisoppgangen, men utslagene er ikke spesielt store tatt i betraktning at den norske valutaen har vært utsatt for svært store svingninger de siste månedene.

– Kronen er mer avhengig av oljeprisen enn på lenge. Dermed er det litt overraskende at den ikke går mer, når vi har fått en nyhet slik vi nå har fått over natten, sier Østnor.

Langt igjen til toppen

Euroen er bare blitt rundt 0,2 prosent rimeligere i løpet av mandagens handel og handles i valutamarkedet til rundt 9,33 kroner.

Selv om euroen er blitt rundt 25 øre billigere siden årets aller svakeste kronenivåer ble nådd i begynnelsen av mai, er det fortsatt langt igjen til årets sterkeste nivåer på i underkant av 8,80 kroner for en euro.

Østnor mener nettopp vårens markerte holdningsendring til den norske valutaen kan være noe av forklaringen på mandagens avventende utvikling. Markedsaktørene krever gjerne ytterligere bekreftelser før de for alvor går inn igjen i den norske valutaen.

– Når du får store skift i sentimentet, fra ultrapositivt i begynnelsen av året til ultranegativt i mars og april, så må tallene overoppfylle forventningene. Det er litt der vi er, sier Østnor.

Oljeprisen styrer

Østnor mener at det er oljeprisen som i første rekke vil styre utviklingen i kronen fremover.

DNB Markets venter riktignok at aktiviteten i norsk økonomi vil fortsette å ta seg opp fremover, men at bedringen vil gå i svært sakte tempo. Og selv om DNB ikke tror på ytterligere kutt i styringsrenten, har en kraftig og overraskende nedgang i inflasjonen her til lands isolert sett økt sannsynligheten for rentekutt.

– Norsk økonomi er på vei oppover, men det går tregt. Når man i tillegg har et bilde på rentesiden med en klar risiko på nedsiden for styringsrenten, så tror vi man er avventende, sier Østnor.

På ett års sikt regner imidlertid meglerhuset med en markert kronestyrkelse, slik at euroen handles til rundt 8,60 kroner i mai neste år.

– Vi har en prognose for oljeprisen på 70 dollar fatet mot slutten av inneværende år. Det er viktig både fra et rent kroneperspektiv, men også for makrosiden. Med 70 dollar fatet vil utsiktene for norsk økonomi bli bedre, sier Østnor.

Han tror holdningen til den norske valutaen for alvor kan endres dersom oljeprisen igjen går over nivåene fra begynnelsen av året på rundt 55 dollar fatet.

– Bryter vi gjennom det, tror jeg vi begynner å se litt mer kronekjøp, sier Østnor.

Begrenset oppside på kort sikt

Senioranalytiker Kristoffer Lomholt Kjær i Danske Bank Markets mener kronen den siste tiden har vært preget av en generell svakhet i råvareprisene på grunn av svakere utsikter for den globale konjunkturutviklingen.

– Ikke minst på grunn av Kina, som vi faktisk også så i tallene vi fikk i morges, sier Kjær.

Både industriproduksjonen og anleggsinvesteringer i Kina viste svakere utvikling enn ventet.

Samtidig trekker forventningene om en forlengelse av Opecs produksjonskutt i positiv retning for den norske valutaen.

– Jeg tror vi ligger i et miljø der den norske kronen får støtte av at det igjen er priset inn en forlengelse. Men jeg tror også at vi nå er på et nivå der man priser inn forlengelsen, så oppsidepotensialet begynner å bli mer begrenset gitt den bevegelsen vi har sett den siste uken, sier Kjær.

– Vi tror at kronen skal gå gradvis sterkere over det kommende året. Men på helt kort sikt, gitt svakhetene i eksempelvis Kina og i råvareprisene generelt, tror vi potensialet for en langt sterkere norsk krone over de kommende månedene er mer begrenset, sier Kjær.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.