Til tross for at oljeprisen har kommet markert opp denne høsten og den siste uken er blitt handlet til de sterkeste nivåene på mer enn to år, holder kronen seg fremdeles på svake nivåer mot euroen.

En euro handles mandag morgen til 9,48 kroner. Til sammenligning kostet en euro i underkant av 8,80 kroner da kronen nådde årets sine sterkeste nivåer mot den felleseuropeiske valutaen i slutten av februar i år.

Euroen for ti kroner

Økonomene i Swedbank venter at kronen vil holde seg nær nivåene på rundt 9,50 kroner for en euro i mange måneder fremover. Ifølge meglerhusets siste kroneprognose fra begynnelsen av måneden er en euro ventet å koste 9,50 kroner om tre måneder og 9,40 kroner om et halvt år.

Swedbank-økonomene mener dessuten at det er større risiko for at kronen blir enda svakere enn utviklingen de skisserer i hovedscenarioet, enn at den blir sterkere.

Dersom Norges Bank inntar en mer dueaktig holdning, eller utviklingen i oljepris eller inflasjon blir overraskende svak, kan euroen «lett bringes opp til» området mellom 9,70 til 10,00 kroner, skriver økonomene i en oppdatering til kundene.

Det vil i så fall være historisk høy euro-kurs, som vi knapt har sett før. Unntaket er en kort periode under finanskrisen da euroen steg til over 9,70, og toppet seg julaften 2008 med en kurs på 10,002 kroner for en euro. Det varte imidlertid ikke lenge før kursen falt tilbake til mer normale nivåer.

Ulik utvikling

Det er først og fremst forskjellen i den økonomiske utviklingen her hjemme og internasjonalt som vil fortsette å tynge kronen i månedene fremover, ifølge meglerhuset:

  • Den globale veksten er sterkere og i mange industrialiserte land og regioner – som USA, Canada og etter hvert EU og Sverige – vil normaliseringen av rentenivået dominere agendaen i sentralbankene.
  • Her hjemme vil svake utsikter for utviklingen i boligmarkedet og ufordelaktig utvikling i innenlands inflasjon bidra til at det vil ta lengre tid før renten kommer opp enn det Norges Bank nå ser for seg.

– Vi venter at Norges Bank vil jevne ut rentebanen i flere steg, med oppstart i desember, skriver Swedbank-økonomene.

Mens mange av landene rundt oss vil rette oppmerksomheten mot å få opp renten, vil altså Norges Bank skyve renteøkningene ut i tid, ifølge prognosen.

Dermed vil kronen fortsette å holde seg svak, til tross for at oljeprisen har kommet over 60 dollar fatet.

– Vi venter at oljeprisen vil spille mindre rolle for kronen fremover ettersom innenlands utvikling er betydelig mer viktig enn marginale endringer i oljeprisen for norsk økonomi og Norges Bank, skriver Swedbank i oppdateringen.

Swedbanks kroneprognose

Kilde: Swedbank

Kan få rentehopp til sommeren

Før helgen pekte sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets på at utviklingen i oljepris og kronekurs kan gi stikk motsatt utfall av det Swedbank venter.

– Den merkelige kombinasjonen av høyere oljepris og svakere krone taler for en tidligere renteheving, skriver Bruce i en rapport fra meglerhuset.

Han peker på at kronen holder seg mye svakere enn sentralbanken har anslått, til tross for den kraftige økningen i oljeprisen.

– Sammen kan de to øke rentebanen med 20 basispunkter i gjennomsnitt i 2018, skriver Bruce.

Sjefanalytikeren mener det som har skjedd siden september nå taler for en rentebane der det ligger for fullt an til en heving av renten i midten av 2018.

– En slik rentebane ville kommet som en stor overraskelse på markedet, påpeker han.(Vilkår)

Thina Saltvedt håper #metoo-kampanjen gir aksept for å si i fra om uakseptabel oppførsel
Sjefanalytiker i Nordea, Thina Saltvedt, håper #metoo-kampanjen fører til at vi kan få flere historier om maktmisbruk opp og ut i lyset.
01:47
Publisert: