Norges Bank har i april og mai kjøpt valuta tilsvarende to milliarder kroner hver dag på vegne av staten, som i praksis vil si salg av norske kroner.

Fra juni av nedjusterer Norges Bank det daglige kronesalget til 1,5 milliarder norske kroner.

Rente- og valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken, ventet på forhånd at Norges Bank heller ville øke beløpet til tre milliarder kroner hver dag i juni.

– Det var en overraskende og uventet reduksjonen, spesielt ettersom beløpene vil bli høyere gjennom andre halvår, sier Knudsen.

Den norske staten får oljeinntekter både i kroner, dollar og andre valutaer, men siden 2014 har krone-pengestrømmen ikke vært nok til å dekke budsjettunderskuddet. Norges Bank har derfor måtte veksle om noen av inntektene i valuta til kroner, slik at underskuddet er blitt dekket.

Det ble det en slutt på fra april.

Ettersom Norge får enorme inntekter fra eksporten av olje og gass, får staten nok kroner til å dekke budsjettunderskuddet. Derfor besluttet Norges Bank å selge unna to milliarder kroner hver dag i både april og mai for å veksle til annen valuta som puttes i Oljefondet.

Venter økt kronesalg

Knudsen i Handelsbanken venter likevel at kronesalgene vil øke igjen gjennom sommeren og høsten.

– De høye olje- og gassprisene så langt i år innebærer at det trolig kun er et tidsspørsmål før de daglige kronesalgene vil øke. Så lenge prisene holder seg høy vil kroneetterspørselen være der, sier han.

Den norske kronen styrket seg svakt både mot både euro og dollar etter at nyheten ble kjent.

– Når kronesalgene ble litt lavere enn ventet er det sannsynlig at kronen vil styrke seg ytterligere. Det kan bli en juni-måned med en litt sterkere krone, sier han.

Korrigerer underskuddet

Når staten gjør opp sitt budsjett, later den som om den ikke har inntekter eller kostnader fra olje- og gassvirksomhet. Dette er det såkalte oljekorrigerte underskuddet.

Oljeselskapene på sin side setter av en viss del av sine inntekter som de skal betale skatt for, så når skatteinntektene øker kan det oppstå en ubalanse i valutamarkedet når det kun er kjøpere av norske kroner.

Fram til 2014 var de løpende kroneinntektene fra petroleumsvirksomheten større enn det oljekorrigerte underskuddet. Norges Bank solgte derfor kroner og kjøpte valuta tilsvarende denne differansen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.