Her får de full gevinst av den svake kronen

Sjømateksporten har gode dager med svært lav kronekurs, og vil passere 100 milliarder kroner i år. Villfisk gjør det bedre enn oppdrett.

Publisert: Oppdatert:

Frysetråleren «J. Bergvoll» til Nergård Havfiske er 57 meter lang og har konsesjon for å fiske torsk, hyse, sei og reker. Her på vei fra Tromsø til Senjahopen.
Frysetråleren «J. Bergvoll» til Nergård Havfiske er 57 meter lang og har konsesjon for å fiske torsk, hyse, sei og reker. Her på vei fra Tromsø til Senjahopen. (Foto: Mikaela Berg)