– Vi får adskillig bedre priser enn i fjor regnet i norske kroner. De positive effektene av lav kronekurs er hyggelige når vi selger i euro, dollar og yen, sier administrerende direktør Tommy Torvanger i sjømatkonsernet Nergård.

Datterselskapet Nergård Havfiske as driver fire frysetrålere med nær 200 ansatte på båtene og i administrasjonen. Nergård driver også fiskemottak.

Av en omsetning i fjor på 622 millioner kroner, ble overskudd før skatt på hele 207 millioner i fjor for Nergård Havfiske.