Norges Bank hevet torsdag styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 3,0 prosent.

– Det er stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men går det som vi nå tror, setter vi styringsrenten videre opp i mai, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Norges Banks rentebane, som er prognosen for styringsrenten, er oppjustert og indikerer at renten vil nå 3,5 prosent i sommer.

Prognosen indikerer at renten vil nå en topp på 3,6 prosent i slutten av året. Det innebærer 40 prosent sannsynlighet for en styringsrente på 3,75 prosent, påpeker Nordea-økonomene Dane Cekov og Kjetil Olsen i en oppdatering. Det vil i så fall innebære ytterligere tre hevinger fra dagens nivå på 3,0 prosent.

Cekov og Olsen viser til at en bedre utvikling i norsk økonomi, høyere inflasjon og en svak krone er hovedårsakene til at rentebanen løftes.

– Kronesvekkelsen trumfer usikkerheten rundt bankuroen, og derfor hevet Norges Bank rentebanen i dag, skriver økonomene.

Kronekursen påvirker

Kjetil Martinsen, sjeføkonom i Swedbank, er klar på at «alt som kan påvirke inflasjonen, tas med i vurderingen».

– De legger større vekt på kronen nå enn de har gjort historisk, ved å signalisere at renten kan heves mer hvis kronen utvikler seg svakere enn ventet, sier Martinsen.

Når kronen blir mindre verdt, blir alt som kjøpes i andre valutaer dyrere. Dermed blir importerte varer dyrere, som påvirker den samlede prisveksten. I tillegg stiller eksportbedrifter isolert sett sterkere i og med at varene de eksporterer blir billigere for utenlandske kjøpere. Dermed øker konkurranseevnen, som kan smitte over til økt lønnsvekst.

– Så jeg tror man skal tolke signalene om renteheving i mai i lys av at kronen har vært svak. Man kan si at det har fremskyndet den rentehevingen, og velger mai i stedet for juni – i tillegg til at kronekursen er tatt med i risikobildet, sier Martinsen.

– Åpenbart haukaktig

– Dette var åpenbart haukaktig. I seg selv var det ikke noen stor tvil om beslutningen, Norges Bank holder seg til strategien. Men hvis man ser på de videre renteplanene de har, så ser de for seg to kjappe rentehevinger, i mai og juni, og da er vi oppe i 3,5 prosent. Så skal vi kanskje opp til 3,75 prosent i løpet av fjerde kvartal, sier sjeføkonom Marius Hov i Handelsbanken til DN.

Han sier rentebanen er høyere enn han hadde sett for seg på forhånd.

– Nå hadde vi ventet at de skulle være haukaktig, men de var enda mer enn det vi trodde. Man så for seg at toppen skulle være 3,5, men nå er de åpne for at den kan være opp mot 3,75 prosent, sier Hov.

Også han trekker frem at den svake kronen veier tungt for oppjusteringen av rentebanen.

Kronekursen har både en effekt på inflasjonen og lønnsdannelsen. Når kronen er lav, hever det lønnsomheten og lønnsevnen i konkurranseutsatt næringsliv, i frontfaget, som igjen gir føringer for lønnsveksten i det norske samfunnet. Andre sektorer nyter ikke godt av svakere krone, og må kompensere for økte lønnskostnader med å øke prisene, forklarer Hov.

– Det er viktig å være klar over hvorfor kronen er så viktig. Dette er hvorfor det er en noe aggressiv justering av rentebanen til tross for uro i verdensøkonomien, sier Hov.

Hadde det ikke vært for uroen, kunne rentebanen blitt oppjustert enda mer, tror han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.