Norges Bank hevet styringsrenten og endret samtidig på en rekke av sine økonomiske prognoser. Nå venter Norges Bank at prisveksten vil fortsette å ligge på over fem prosent årlig gjennom sommeren. Spesielt oppjusterer sentralbanken anslagene for kjerneinflasjon – hvor priser for drivstoff og strøm, samt avgiftsendringer, er ekskludert.

Norges Bank venter at kjerneinflasjonen vil stige fra dagens nivå på 3,4 prosent til 4,2 prosent i august. Da vil kjerneinflasjonen være mer enn dobbelt så høy som inflasjonsmålet til sentralbanken.

Det er spesielt importerte varer som vil dra opp prisveksten.

Neste år venter Norges Bank en kjerneinflasjon på 3,3 prosent. I årene 2024 og 2025 venter sentralbanken en kjerneinflasjon på 3,0 prosent og 2,8 prosent.

Kraftigere lønnsvekst

Samtidig venter sentralbanken nå en vesentlig kraftigere lønnsvekst. Anslaget for lønnsveksten i år oppjusteres svakt til 3,9 prosent. Anslaget for lønnsvekst til neste år oppjusteres med 0,5 prosentpoeng – til 4,5 prosent.

I de to påfølgende årene venter sentralbanken lønnsvekst på henholdsvis 4,4 prosent og 4,2 prosent.

Norges Bank anslag for bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge ligger på 3,5 prosent i år, fallende til 1,1 prosent neste år og anslått til henholdsvis 0,9 prosent og 1,0 prosent for årene 2024 og 2025.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.