Blant bedriftene på Vestlandet har den økonomiske situasjonen tatt seg opp de siste tre månedene, etter at Vestlandsindeksen stupte til rekordlave nivåer foregående kvartal.

Det kan være en indikator på at nedturen er i ferd med å snu for Vestlandsbedriftene, selv om det fremdeles en lang vei å gå for å komme tilbake til førkrisenivåer.

Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest, konstaterer at nedgangen i forrige kvartal var historisk og veldig bred. Fremtidsutsiktene er derimot mye mer næringsspesifikke.

– Fremover skiller forventningene seg grovt mellom de næringene som er knyttet opp mot innenlandsk konsum og de næringene som er knyttet til aktivitet blant våre handelspartnere. For de som er avhengig av internasjonal økonomi blir veien tilbake tøffere, sier Janbu Fresvik.

Det er Sparebanken Vest som står bak indeksen, som er basert på intervjuer av rundt 700 bedrifter på Vestlandet.

Strukturelle endringer

Ikke overraskende melder bedrifter med mer enn halvparten av omsetningen knyttet til olje og gass, samt næringen «shipping, transport og lagring», om fortsatt økonomisk nedgang.

Oljebransjen har som kjent blitt hardt rammet av den fallende oljeprisen som følge av korona. Det har ført til færre investeringer, og i sin tur færre oppdrag for blant annet oljeserviceselskaper.

For næringen «overnattings- og serveringsvirksomhet» har de tre siste månedene vist en kraftig oppgang i resultater etter det bratte fallet tidligere i år. Likevel venter bedriftene innen denne næringen et svært svakt kommende halvår og på lengre sikt.

Samtidig er det svake utsikter til sysselsetting på tross av at mange bedrifter melder om økende etterspørsel, etter det negative sjokket som kom med nedstengningen tidligere i år.

Det har ifølge Janbu Fresvik å gjøre med at mange bedrifter ønsker å kutte ned på kostnadene for å være bedre rustet dersom det kommer en ny nedstengning.

Spesielt gjelder dette for større virksomheter med mer enn 50 ansatte.

– De fleste turist- og reiselivsbedriftene venter ikke at omsetningen er tilbake på førkrisenivåer før om to år. Når forventningen er så langt frem i tid, så sier det noe om at noen næringer står overfor strukturelle endringer og varige effekter, sier Janbu Fresvik.

Hun legger til:

– Forventningene til både sysselsettingen og investeringene tegner et bilde av bedrifter som ser stor usikkerhet fremover. Den usikkerheten legger en demper på investeringer og hvordan man tenker angående å hente tilbake de som nå er permittert.

Ser behov for næringsspesifikke støtteordninger

I den ferske indeksen er også bedrifter innen maritim næring inkludert. Her finner man alt fra utstyrsleverandører til skipsverft.

For bedriftene med mer enn 50 prosent av omsetningen knyttet til maritim virksomhet, var det fortsatt økonomisk nedgang de tre siste månedene. Utsiktene indikerer også at bedriftene i denne gruppen venter en krevende økonomisk situasjon fremover.

Godt over en fjerdedel av bedriftene oppgir at etterspørsel eller ordreinngangen har vært ganske eller svært negativ de siste tre månedene.

– For maritim næring er det stor usikkerhet og de venter at det vil ta lang tid før man er tilbake. Det gjør det usikkert hvor lang tid det vil ta før man for eksempel kan hente tilbake permitterte.

Janbu Fresvik mener det blir viktig å sikre stabilitet for næringen fremover.

– Den maritime næringen er en av de få komplette verdikjedene vi har. Den er i en ekstremsituasjon nå, men klarer vi å sikre nok aktivitet er dette en næring som er omstillingsdyktig og som vil spille en viktig rolle i norsk eksport.

Hun understreker videre at det nå er viktig å bruke alle verktøyene i kassen. I den ferske indeksen oppgir en stor andel av bedriftene at det er behov for videreføring eller utvidelse av eksisterende støtteordninger, dersom det blir mer smitte og eventuell ny nedstengning.

– Hittil har det kommet store ordninger rettet mot næringslivet generelt. Men det vi ser nå er at det det er behov for mer næringsspesifikke ordninger for de som er mest rammet. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.