De amerikanske børsene ble onsdag betydelig tynget av inflasjonstall, som viste den høyeste prisveksten på 30 år i USA.

Størst var fallet for den teknologitunge indeksen Nasdaq, som endte handelsdagen med en nedgang på 1,66 prosent. Den brede S&P 500-indeksen falt 0,82 prosent, mens industridominerte Dow Jones falt 0,66 prosent.

Fra oktober i fjor til i år var konsumprisene opp 6,2 prosent, en prisvekst USA ikke har sett siden 1990. På månedsbasis var prisene opp 0,9 prosent.

Det er økonomiske ringvirkninger av pandemien som forårsaker inflasjonsøkningen – både press på leverandørkjedene og produksjonsproblemer, og økt kjøpelyst blant forbrukerne, er med på å sende inflasjonen opp.

På forhånd var det ventet en oppgang i inflasjonen på 5,8 prosent, ifølge Trading Economics. På månedsbasis var det ventet at inflasjonen skulle stige 0,6 prosent. Inflasjonen måles gjennom prisoppgang i alt fra mat og husleie til medisiner og drivstoff.

Olav Chen, forvalter og leder for allokering og globale renter i Storebrand, tror inflasjonen vil fortsette på samme høyde de neste månedene.

– Nå har markedet og aktørene lenge sagt at denne inflasjonen er midlertidig, men vi ser ingen tegn til at dette dabber av ennå. Neste tall kan bli like høyt som dette, sier han.

– Vi mener rentene bør og vil gå opp, sier Storebrand-forvalter Olav Chen.
– Vi mener rentene bør og vil gå opp, sier Storebrand-forvalter Olav Chen. (Foto: Per Thrana)

– Vårt anslag er at inflasjonen kan se 4-tallet først om 3–6 måneder, og at det da kan flate ut. Vi ser at husleieprisene fortsatt øker, og matprisene vil også stige videre mange steder av midlertidige årsaker, sier han.

Mener rentene må opp

Han er uenig med flere aktører i markedet, blant andre den amerikanske sentralbanken som mener den amerikanske inflasjonen skal ned like raskt som den steg.

– Vi tror reverseringen vil ta lengre tid, mye på grunn av lønnsveksten som kommer i USA neste år. Denne lønnsinflasjonen vil fortsette å puste sentralbanken i nakken i mange måneder etterpå, sier Chen.

Han understreker at inflasjonen ikke bare kommer av leverandørkrise og globale flaskehalser i produksjon og transport av varer.

– Alle har snakket om at inflasjonen kommer av flaskehalser på tilbudssiden, men vi mener også etterspørselssiden er en viktig driver for inflasjonen nå, sier han.

– Det er her sentralbankene og myndighetene kan gjøre noe, for eksempel med høyere renter eller høyere skatter, med såkalt mindre ekspansiv penge- og finanspolitikk. Men ingen vil og tør vel å ta så upopulære valg, og på sikt kan det føre til større bobler, sier han.

– Vi mener rentene bør og vil gå opp, og har posisjonert porteføljen deretter med for eksempel verdiaksjer som ligger godt an hvis renten øker.

Tiåringen stiger

Nasdaq-indeksen falt på det meste mer enn to prosent onsdag. Fallet tiltok i takt med en oppgang i lange renter. Renten på amerikansk statsgjeld med ti års løpetid, ofte omtalt som tiåringen, fikk seg et løft etter inflasjonstallene ble offentliggjort.

Ved stengetid på Wall Street ligger tiåringen, som gjerne kalles «verdens viktigste rente», på 1,559 prosent, opp fra 1,458 tidligere på dagen.

Teknologitunge Nasdaq svinger ofte i takt med den amerikanske tiåringen, fordi renten særlig har betydning for teknologiselskaper. Når tiåringen stiger, faller ofte Nasdaq-indeksen. Dette fordi prisingen av mange av teknologiselskapene er basert på inntjening langt inn i fremtiden. Når rentene stiger vil det både bli dyrere for selskapene å låne penger, og inntektene frem i tid vil relativt sett bli mindre verdt i dag.

Inflasjon langt over målet

Til amerikanske CNBC sier Nancy Davis, som står bak fondet Quadratic Capital Management, at de nye inflasjonstallene ligger langt over sentralbankens inflasjonsmål på to prosent.

– Hvis inflasjonen ikke dempes, må sentralbanken potensielt stramme inn med en mer vesentlig renteøkning, som kan skade aksjer og obligasjoner, sier Davis.

Til Wall Street Journal uttaler økonom Laura Rosner-Warburton i MacroPolicy Perspectives at USA er på vei inn i en seks måneder lang periode med uvanlig høy inflasjon.

– Jeg tror vi er på vei inn i en ny fase hvor inflasjonen er bredere og hvor ting kommer til å bli litt mer intenst. Deler av det reflekterer at flaskehalser ikke blir løst på vei inn i julesesongen, hvor det handles mye og økonomien gjør det skikkelig bra, slik at du har sterk etterspørsel, sier hun ifølge The Wall Street Journal.

Inflasjonstallene fikk USAs president Joe Biden til å rykke ut med en beroligelse i en pressemelding.

– Inflasjonen rammer amerikanernes lommebøker, og å snu denne utviklingen er en topprioritet for meg, sa han i en pressemelding.

Amerikansk inflasjon har vært et stort tema i år. Ved inngangen til året begynte det å komme forventninger til at inflasjonen i USA skulle ta seg opp, etter et år med svært lav prisvekst. Før sommeren økte den amerikanske inflasjonen betydelig, og har de seneste månedene ligget høyt.

Inflasjon er en betegnelse på en vedvarende vekst i det generelle prisnivået på varer og tjenester i samfunnet for en gitt periode. Forventninger til fremtidig inflasjon påvirker markedsrentene i økonomien og den økonomiske aktiviteten, og er derfor viktig for utviklingen i de finansielle markedene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.