De fire økonomene i DNs makropanel utviklingen i kinesisk økonomi fremdeles vil være et svært viktig tema i månedene som kommer. Dessuten trekker de frem en rekke andre forhold som kan bli potensielt viktige diskusjonstema fremover.

Dagens spørsmål: Hvilket makrotema kommer vi til å snakke mest om i månedene som kommer?

Olav Chen, senior porteføljeforvalter Storebrand Kapitalforvaltning:

- Jeg tror fortsatt bekymringene rundt lavere vekst i fremvoksende økonomier og Kina vil være det det er mest fokus på fremover. «Hard landing», spesielt i Kina og den høye kredittveksten der, med potensielle små konkurser, vil trolig få størst oppmerksomhet. Bedre økonomisk vekstmomentum i USA og Europa – selv om de har lavere vekst absolutt sett - vil trolig likevel veie opp for bekymringene i fremvoksende økonomier og Kina, sier porteføljeforvalteren.

- Vår vurdering er også at Kina unngår «hard landing», som man har pratet om de siste ti årene uten at det faktisk har skjedd. Lavere vekstrate er likevel et faktum og noe som er ønsket, men 6-7 prosent vekst er likevel høyt relativt sett og trolig oppnåelig. Myndighetene der har mye mer kontroll enn de fleste skjønner, slik at deflatering av kredittveksten vil trolig gi flere konkurser og markedsuro. Men å sammenlikne det med en potensiell Lehman-event er en stor, tabloid overdrivelse, sier Chen.

Bjørn-Roger Wilhelmsen, sjeføkonom i Nordkinn Asset Management:

- Jeg ser for meg flere mulige makrotema som kan komme til å dominere nyhetsbildet fremover. Fallende arbeidsledighet i verden, drevet særlig av økt sysselsettingsvekst i USA, kan være et slikt tema. Svakere økonomisk vekst i Kina har lenge vært et aktuelt tema, men jeg tror ikke dette temaet vil blusse videre opp de neste månedene ettersom en brå kollaps er lite sannsynlig. Den lave inflasjonen i euroområdet har potensialet til å bli en hovedsak. Om inflasjonen faller videre, hvilket er sannsynlig, så vil ECB kutte renten til 0% i løpet av sommeren. Det vil øke spekulasjonene om at ECB vil iverksette kvantitative lettelser i løpet av høsten. Her hjemme tror jeg at boligprisene – som vanlig –  vil stå i sentrum, sier Wilhelmsen.

Kjersti Haugland, seniorøkonom i DNB Markets:

- Kinesiske myndigheters streben etter å regissere en myk økonomisk landing, der eiendomsboblen kontrollert tappes for luft, vil fortsatt rage høyt på agendaen. Om de mislykkes kan det gi særlig store konsekvenser for norsk økonomi, først og fremst gjennom et markert fall i oljeprisen. Her hjemme har Norges Banks velkjente dilemma igjen dukket opp. Ny vekst i boligprisene og kutt i bankenes utlånsrenter gir utsikter til høyere gjeldsvekst, noe som i seg selv tilsier at sentralbanken ønsker å gå raskere frem med rentehevinger. Men fortsatt er internasjonale renter rekordlave, noe som gjør det vanskelig å forsere rentehevinger uten at kronen på nytt settes i spill, sier Haugland.

Shakeb Syed, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets:

Syed trekker frem flere norske og internasjonale tema som kan bli mye omtalt i månedene som kommer.  Her hjemme tror han boligpriser og boligmarkedet fremdeles vil dominere:

- Vitner den siste tids stabilisering i boligprisene om at det ikke er en boligboble eller vitner den om at boblen bare vokser? Og hvor stor bli oljenæringens avmatning? Blir den så stor at veksten i norsk økonomi ikke bare avtar litt, men betydelig? spør Syed.

Internasjonalt mener han vi ikke kommer unna skyggebanksystemet i Kina.

- Hvor stor er risikoen? Er Kinas «Lehman-øyeblikk» rundt hjørnet? Vil myndighetene klare å demme opp for faren? Hva kan ringvirkningene bli utenfor Kinas grenser? spør sjeføkonomen.

Fremvoksende økonomier og valget i India kan også bli viktige tema, ifølge Syed.

- Jeg tror det vil vise seg at den siste tids uro rundt fremvoksende økonomier viste seg å være overdreven. Og vinner opposisjonspartiet BJP vinner valget i India, slik meningsmålingene tilsier? Hvis de gjør det, hvordan dette vil påvirke Indias og Asias økonomi, mener Syed.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.