En lenge varslet nedgang i oljeinvesteringene til neste år, kombinert med et kraftig fall i oljeprisen denne høsten, kan skape utfordringer i norsk økonomi i årene som kommer.

Vi har samlet makropanelet for å diskutere både de kortsiktige og langsiktige effektene av oljefallet.

DN: Blir det magrere år fremover? Blir det mindre å rutte med?

Wilhelmsen: Mindre å rutte med er vanskelig å se for seg.

Blomgren: Lommeboken kommer til å være like fet.

Chen: Men har vi like høy lønnsvekst?

Wilhelmsen: Vi er jo vant med at vi får mer å rutte med hvert eneste år. Jeg tror kanskje at takten blir lavere. Går arbeidsleidgheten til 4,5 prosent så vil de som blir arbeidsledige få mindre å rutte med.

Chen: Vi har hatt en høyere lønnsvekst enn mange andre land, på tre fire prosent. Spørsmålet er om den nærmer seg én til to prosent hvis arbeidsledigheten øker.

Haugland: Vi tror på en reallønnsvekst på én prosent de neste årene. Vi hadde jo tre prosent i årene etter finanskrisen. Vi har skilt oss klart ut. Nå er det slutt. Med den oljeprisen vi ser for oss fremover så er det ingen grunn til at vi skal unne oss særnorske høye lønnsøkninger. Vi har jo heller ikke en produktivitet som går av skaftet. Men det blir fortsatt lave renter, en valutakurs som flyter fritt, en uavhengig pengepolitikk og finanspolitiske muskler som alle misunner oss. Så noe krisescenario for den jevne norske forbruker blir det ikke. Men det er noen som blir arbeidsledige, vi tror på en økning opp til fire prosent. Det er en relativt stor økning sammenlignet med det vi har opplevd de siste årene. Jeg har vanskelig for å se at den jevne norske forbruker, som beholder jobben vel og merke, skal se med frykt på fremtiden. Til det er det for mange faktorer som støtter norsk økonomi.

Chen: Det jeg er redd for er at man undervurderer den svingfaktoren oljesektoren har hatt på etterspørselen. Den vet man ikke. Når folk i oljesektoren blir sagt opp kan det gi smitteeffekter i resten av økonomien som man ikke helt klarer å beregne.

Wilhelmsen: Hilde Bjørnland ved BI har undersøkt dette. Hennes funn viser at oljesektoren bidrar til mellom 30 og 40 prosent av svingningene i bnp. Og det er mye. Veldig mange bransjer lever av at det går bra i oljesektoren.

Syed: Men det kan jo gå bra, men bare at det går mindre bra.

Blomgren: Totalt sett har fastlandsøkonomien klart seg veldig bra så langt.

Wilhelmsen: Ja, nåsituasjonen er veldig bra.

Blomgren: Og det er kanskje litt skremmende, for da vet du at det er en stor nedside.

Haugland: Det vi synes var påtagelig i NHOs næringsbarometer var at det i september viste at det i bransjene som betegnes som oljeintensive var forventninger om høyere sysselsettingsvekst til neste år enn i år.

Syed: Det støtter opp under teorien om at dette er en engangshendelse. At man skal få ned kostnadsnivået. Det er ikke sikkert det skal bli noe ragnarok. Dersom det er slik at det er en sektor som har levd over evne og kostnadsnivået må ned, så vil det gi noen ringvirkninger, men det er ikke sikkert du får den store nedturen.

Haugland: Gullalderen i norsk økonomi er forbi. Den oljerelaterte gullalderen. Det handler om hvor mye olje vi skal produsere og det handler om oljeprisen på litt lengre sikt. Norge må forberede seg på en annen virkelighet.

Wilhelmsen: Jeg tror vi er på toppen nå.

Blomgren: Det som er viktig, i alle fall for min del, er at folk utenfor Norge får inntrykk av at vi nå slukker lampen og sier god natt. At det nå ikke kommer noe vekst i Norge på fem-ti år og oljeøkonomien er forbi. Der er vi ikke. Vi har jo sett fallende oljeinvesteringer før, men kanskje effekten er større nå med oljeprisnedgangen og at gullalderen er forbi.

Wilhelmsen: I 1998 til 2000 falt oljeinvesteringene med 40 prosent. Vi har sett det før

DN: Og vi har en stat som har mye penger? Kommer Siv Jensen på banen hvis dette går ille?

Haugland: Hvis det går ille, ja. Da kommer regjeringen på banen, akkurat som i 2009.

Wilhelmsen: Jeg tror nok Fremskrittspartiet og Siv Jensen vil foreslå det ganske raskt. De ønsket nok allerede nå å bruke mer penger, men man kan ikke forsvare et kraftig ekspansivt budsjett nå.

Chen: Ser de at arbeidsleidgheten øke, så har de mulighet til å gå i alle fall opp mot handlingsregelen.

Blomgren: Da tror jeg vi vil se det allerede i revidert budsjett.

Haugland: Men man kan ikke bruke finanspolitikken til å dempe et strukturelt problem, dersom man for eksempel må venne seg til et nytt oljeprisnivå. Det blir litt å utsette problemene. Jeg tror at norske politikere ser det. Ikke minst Høyre, som har vært klare på dette. Men blir det snakk om et frittfall-scenario, så bør de komme på banen.

Les også:

- Det er jo nå det er gøy. Vi liker jo dårlige tider

Trendslaven

- Skjer dette, vil det oppstå en form for panikk i Kina og rundt omkring i verden  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.