DN har samlet de fem økonomene i makropanelt. Planen å diskutere de langsiktige utfordringene i norsk økonomi. En oljepris som har falt mer enn 20 dollar fatet i løpet av svært kort tid gjør det imidlertid vanskelig å komme utenom de helt åpenbare og kortsiktige utfordringene Norge nå kan bli stilt overfor.

Da panelet var samlet i forrige uke hadde prisen falt helt ned mot 82 dollar fatet. Hvordan kan det prisfallet kunne slå inn i økonomien her hjemme?

Syed: Det må først vare. Hvis det snur til 100 igjen i løpet av en måned eller to eller tre så tror jeg ikke det er noe problem for økonomien. Hvis det varer, så er det en nedsidefaktor i tillegg til et antatt fall i oljeinvesteringene i 2015.

Wilhelmsen: I juni, da den forrige oljeinvesteringstellingen kom, så var oljeprisen 103 dollar. Nå er den 83.

Haugland: Men vi vet jo ikke hvilke forutsetninger oljeselskapene har lagt til grunn. De pleier å være konservative i anslagene.

Wilhelmsen: Men et 20 prosents fall pleier å få konsekvenser. Man leser jo aviser, at folk sies opp. Man ser en fallende trend, så kan man håpe at det kommer opp igjen. Men det vet man ikke, så da tør man ikke å kjøre hardt på med investeringer. Det er jo ikke noe grunn til å tro at fallet i investeringene på 15 prosent skal bli noe mindre. Og så har SSB et syn der man venter et fall i 2015 og så skal det opp igjen. Men blir oljeprisen liggende på dagens nivå, er det veldig lite sannsynlig at investeringene skal opp igjen.

Haugland: Men Johan Sverdrup kommer nesten uansett. Og det er 120 milliarder over en fireårsperiode.

Syed: Ja, men når Norges Bank forsøker å ta hensyn til Johan Sverdrup så sier de at fallet neste år blir ti prosent og ikke 14 - 15 prosent.

Haugland: Men det er først i 2016 og 2017 at dette kommer til å vise i investeringstellingene. Det er grunnen til at vi, og Norges Bank, har flat utvikling i oljeinvesteringene i 2016 og en liten oppgang i 2017. 

Blomgren: Vi har ikke hatt inne et fall på 15 prosent, men heller 10 prosent. Men dette avhenger mye av hvordan man legger inn Johan Sverdrup og i hvilke år. Vi har også at det skal flate ut i 2016 og 2017. Det som er helt avgjørende for økonomien er hvordan etterspørselsimpulsen blir inn til fastlandsøkonomien. Selv om arbeidsmarkedet holder seg relativt sett bra, tross det fallet man ser i oljeinvesteringene, skal man ikke underdrive det potensielt negative innvirkningen dette kan ha på forbruket.

Wilhelmsen: I regi av CME gjorde vi en beregning - der vi lånte modellene til SSB - der vi la inn et oljeprisfall på 20 prosent og som påvirket sentimentet negativt. I den modellen får man en ganske klar nedgang i økonomien, relativt sett. Du får ikke en vekst på tre prosent, men snarere én til én og en halv.

Syed: Det som er utfordrende er spørsmålet om det er et strukturelt skift eller om det er en engangshendelse der man trenger en edrueliggjøring i kostnadsnivået.

Haugland: Jeg tror nivået på oljeinvesteringene kommer til å holde seg høyt, men i forhold til økonomien så kommer det til å utgjøre en mindre og mindre del. Norge vil merke at vi blir mindre oljeavhengige og at vi må omstille oss. Ikke minst med tanke på lønninger.

Wilhelmsen: Langtidsprognosene viser at vi skal være på toppen nå. Husk på at vi i løpet av de siste ti årene har gått fra at oljeinvesteringene har gått fra rundt fire prosent av fastlands-bnp i 2003, til 7,5 prosent etter finanskrisen og til 11 prosent i dag. Det har vært en voldsom økning, det har slått voldsomt positivt inn i økonomien. Det har gjort at vi har klart oss mye bedre enn mange andre land. Nå får vi ikke den impulsen lenger. Da må vi håpe på hjelp fra andre steder. Da må man håpe på at det skal gå bedre i Europa eller Sverige, men det ser jo ikke bra ut. Vi har vært vant med at det går veldig bra i Norge, men slik blir det ikke.

Syed: Men er egentlig det noe akutt nytt? Det gjaldt for et halvt år siden, og det vil gjelde om et halvt år. Og det vil gjelde mer og mer fremover.

Les også:

- Det er jo nå det er gøy. Vi liker jo dårlige tider

Trendslaven

- Skjer dette, vil det oppstå en form for panikk i Kina og rundt omkring i verden  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.