De fire økonomene i DNs makropanel mener nordmenn flest fremdeles kan regne med mer rutte med i tiden som kommer. Men forventningene bør skrus ned: Vi kan ikke regne med like god reallønnsvekst som de foregående årene, mener panelet.

Etter hvert må nordmenn også belage seg på at utlånsrentene igjen begynner å stige - samtidig som arbeidsledigheten øker moderat.

Senere i  påsken kan du blant annet lese om makropanelets syn på den videre utviklingen i boligmarkedet og hvor panelet mener du bør plassere sparepengene dine nå.

Dagens spørsmål: Hvordan vil lønningene, boliglånsrenten og arbeidsmarkedet i Norge utvikle seg fremover?

Olav Chen, senior porteføljeforvalter i Storebrand Kapitalforvaltning:

- Nordmenns økonomi blir fortsatt grei fremover, men bedringen vil trolig ikke bli like bra som tiåret som har vært. Serieflaksen vil trolig ta slutt og den oljesmurte økonomien vil miste noe fart og normaliseres, sier Chen. 

- Reallønnveksten vil også være på det laveste på lenge, med høyere inflasjon som spiser av kjøpekraften samtidig som lønnsveksten avtar noe. Utlånsrentene vil dog trolig fortsatt holde seg lave lenge, men ikke falle ytterligere etter bankenes siste rentekutt på grunn av marginene. Tvert imot kan det bidra til at Norges Bank hever noe tidligere neste sommer, spesielt om boligmarkedet og gjeldsveksten holder seg. Arbeidsledigheten vil trolig også holde seg lav, selv om det er ventet noe moderat økning fremover.

Bjørn-Roger Wilhelmsen, sjeføkonom i Nordkinn Asset Management:

- Nordmenn får mer å rutte med også i år, sier Wilhelmsen. 

- Det ligger an til en lønnsvekst på rundt 3,5 prosent og en konsumprisvekst på rundt to prosent. Arbeidsledigheten kan øke, men neppe mye.

- Bankenes utlånsrenter blir lavere i år enn de var i fjor. Dermed ligger det an til en vekst i disponibel realinntekt.  Utsiktene for norsk økonomi i 2014 er klart bedre enn jeg trodde for noen få måneder siden, hovedsakelig som følge av at boligprisfallet har stoppet opp og snudd til ny oppgang. De neste par årene vil likevel veksten i norsk økonomi dempes av et svakere forløp for oljeinvesteringene, sier Wilhelmsen.

Kjersti Haugland, seniorøkonom i DNB Markets:

- Nordmenns kjøpekraft vil vokse videre de neste fire årene, men ikke like sterkt som i det siste tiåret. Partene i lønnsoppgjøret anslår at årets reallønnsvekst blir 1,1 prosent, den laveste siden 1995. Det er duket for flere år med moderasjon, ettersom oljeboomen er på hell og arbeidsledigheten kan stige videre, sier DNB-økonomen.

- Vi tror det blir 100.000 arbeidsledige i 2014, 6000 flere enn i 2013, sier Haugland.

- Når USA, Storbritannia og Sverige begynner å heve sine styringsrenter neste år, vil trolig Norges Bank starte samme prosess høsten 2015. Da venter vi at også bankenes utlånsrenter stiger, sier Haugland.

Shakeb Syed, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets:

- Nordmenns økonomi vil holde seg solid fremover. Jeg estimerer en lønnsvekst i nærheten av 3,5 prosent i år, hvilket er noe lavere enn 3,9 prosent ifjor. Dette, kombinert med en tro på en fortsatt høy inflasjon og en liten oppgang i arbeidsledighetsraten, gjør at jeg tror nordmenn vil få noe svakere kjøpekraft det neste året. Men nå må vi ikke bli helt fartsblinde: Nordmenns kjøpekraft er særdeles høy, og selv om nivået faller litt vil det fortsatt være høyt, sier Syed.

Han tror bankenes utlånsrenter vil falle det neste året, men deretter vil falle stoppe opp, dels fordi at Norges Bank vil heve sin foliorente. Arbeidsledighetsraten vil stige fra 3,5 prosent i 2013 til i underkant av 4 prosent i 2014 og deretter holde seg omtrent uendret i 2015, tror Syed.

- Svartmalingen av boligmarkedet i slutten av fjoråret og i begynnelsen av i år har jeg alltid ment var overdreven. Boligprisene er nær historiske høye nivåer i forhold til byggekostnadene og husholdningenes disponible inntekt—så ja jeg forstår bekymringen. Dette er grunner til å være årvåken. Men jeg mener at det er en hel rekke særnorsk faktorer som har drevet boligprisene dit de er i dag – faktorer som nødvendigvis ikke vil endre seg selv om etterspørselstrykket i norsk økonomi avtar noe, sier Syed.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les mer om makropanelets diskusjoner om boligmarkedet på DN.no fredag og lørdag.