Negativ reallønnsvekst og økende arbeidsledighet. Legg også til at oppgangen i boligprisene bremser opp og at det fremdeles vil være dyrt å være nordmann på ferie i Europa og USA.

- Husholdningene må belage seg på trangere tider de neste 12 månedene, konstaterer sjeføkonom Shakeb Syed.

Alle de fire økonomene i DNs makropanel konkluderer med at mange må belage seg på at de neste 12 månedene kan gi en langt magrere privatøkonomisk utvikling enn de har vært vant med de siste årene.

- Men flertallet vil være i jobb og nyte godt av rekordlave renter. Av disse er det nok mange som fortsatt opplever sin privatøkonomi som komfortabel, minner analytiker Camilla Viland om.

DN har bedt de fire økonomene om å anslå utviklingen i noen sentrale privatøkonomiske nøkkelindikatorer:

■■ Hvordan vil flytende boliglånsrente og renten for banksparing utvikle seg neste 12 måneder?

Tre av de fire tror lånerentene vil falle videre, men bemerker at det er grenser for hvor lavt rentene kan gå. Styringsrenten er nå 0,5 prosent og Norges Bank har signalisert at det er utsikter til ytterligere rentekutt. Spørsmålet er om bankene har rom for å følge opp.

- Trolig nærmer man seg en praktisk rentebunn, og ikke alt fra Norges Bank vil nødvendigvis gi effekt på boliglånsrenten, bemerker senior porteføljeforvalter Olav Chen.

Han viser til at boliglånsrentene i Sverige, der styringsrenten er negativ, stoppet da den kom ned mot 1,5 prosent. De beste lånerentene i norske banker er for tiden i underkant av to prosent.

Sjefstrateg Erica Blomgren peker på at det allerede er priset inn ytterligere rentekutt fra Norges Bank i markedsrentene som er styrende for bankenes utlånsrenter.

- Derfor vil ikke bankene kunne kutte boliglånsrentene særlig mye mer, påpeker hun.

Hun tror derfor lånerentene vil holde seg omtrent på dagens nivå de neste 12 månedene. Alle de fire økonomene tror imidlertid at sparerentene vil følge styringsrenten med nedover det neste året.

■■ Hvordan vil boligprisene utvikle seg på landsbasis fra dagens nivå de neste 12 månedene?

Makropanelet er enige om at det fremdeles vil være store regionale forskjeller i boligmarkedet. Stavanger og andre tungt oljerelaterte områder må belage seg på fortsatt fallende priser.

Chen tror prisene på landsbasis vil holde seg omtrent som nå, med oppgang i Oslo og fortsatt nedgang i Stavanger. Blomgren tror boligprisene vil fortsette å stige på landsbasis, men i lavere tempo enn frem til nå. Syed tror prisene vil stige eller i det minste holde seg på dagens nivå.

- Fall tror jeg ikke på, understreker Syed.

Viland tror prisveksten vil avta og at vi etterhvert begynner å se nedgang i prisene på landsbasis:

- Det vil trolig fortsatt være store regionale forskjeller, med et svakt boligmarked i for eksempel Stavanger, mens prisene holder seg bedre oppe i Oslo enn i resten av landet.

■■ Hvordan utvikler reallønnen og arbeidsledigheten seg de neste 12 månedene?

Reallønnsveksten viser lønnsendringer korrigert for endringer i prisene på konsumvarer. Dersom lønnsveksten er høyere enn prisveksten, vil man oppleve at man sitter igjen med mer penger ved uforandret forbruk, altså en reallønnsvekst.

Mens Blomgren tror på uendret reallønnsutvikling det neste året, tror de tre andre økonomene på negativ reallønnsvekst.

- Lønnsveksten vil bli den samme som inflasjonen, som vil bety at kjøpekraften vil være uforandret, påpeker Blomgren.

Alle de fire økonomene venter at arbeidsledigheten vil fortsette å stige fremover. Men både Blomgren og Syed tror imidlertid at vi ikke er så langt unna å nå ledighetstoppen.

- Toppen nås trolig i løpet av andre halvdel av 2016, mener Syed, mens Blomgren tror ledigheten stopper å stige allerede i sommer.

Viland tror på sin side at ledighetstoppen ikke nås før i 2019.

■■ Vil det bli billigere eller dyrere for nordmenn å feriere i USA og Europa de neste 12 månedene?

Chen bemerker at kronens utvikling vil være avhengig av om oljeprisen fortsetter å stige.

- Hvordan Norges Bank takler valutakrigen, med sin kommunikasjon og potensielt negative renter, vil også være avgjørende, understreker han.

De tre andre økonomene venter at norske kroner vil styrkes mot euro og svekkes mot dollar. Dermed vil USA-ferien kunne bli noe dyrere og Europa-ferien noe billigere.

Blomgren tror euroen koster rundt ni kroner om 12 måneder, mot rundt 9,44 kroner i dag. Dollaren tror hun vil koste rundt 8,60 kroner om et år, mot rundt 8,44 kroner i dag.

Viland tror at både euroen og dollaren koster rundt 8,90 kroner om 12 måneder.

Konklusjon

Samlet sett tror altså DNs makropanel at utsiktene for en gjennomsnittlig norsk privatøkonomi er svakere nå enn i årene vi har lagt bak oss. Historisk lave renter, samt en svak krone som vil bidra positivt til konkurranseutsatte deler av næringslivet, vil kunne dempe utslagene som oljesmellen har på nordmenns økonomi.

- Årene med serieflaks for norsk økonomi er likevel forbi, konkluderer Chen.

Men det trenger ikke gå så lang tid før det snur, minner Blomgren om:

- Nordmenn flest vil allerede neste år oppleve en forbedring i sin privatøkonomi.

Les også:

Slik lykkes du med løpingen  

Hjelp, vi reiser på første klasse!

- Istedet for å være sjalu, burde det norske folk slå seg på brystet

Fått med deg denne?

Se #eggbot løse påskelabyrint
Bjørn Einar Bjartnes tar påskepyntingen til et nytt nivå.
00:15
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.