DN har tidligere skrevet at bostyrer i boet etter Marine Subsea, Tone Bjørn, har fått medhold av Asker og Bærum tingrett i å ta arrest i Mårten Røds eiendeler. Det innebefatter eiendommer, aksjer og biler til en samlet verdi av rundt 40 millioner kroner bare i Norge.

Nå forsøker hans ektefelle, Kari Midttømme Rød, å få opphevet arresten. I en begjæring til Asker og Bærum tingrett krever hun 50 prosent eierskap i ektemannens verdier. Men bostyrer vil ikke oppgi boets krav uten videre.

– Boet savner dokumentasjon for hennes påstand. Uten slik dokumentasjon vil ikke konkursbo gi opp arresten, sier Bjørn.

Rød ble i mars i år dømt til åtte års fengsel for grov utroskap på cirka 155 millioner kroner og grov hvitvasking av 75 millioner kroner, men han ble frifunnet for korrupsjon. Boet fikk samtidig fullt medhold for kravet på 116 millioner kroner mot Rød. Han anket dommen på stedet (se faktaboks).

Hverken Kari Midttømme Rød eller hennes advokat Knut Arne Holthe har besvart DNs gjentatte henvendelser. Ifølge hans sekretær er ikke Holthe interessert i å snakke med DN.

Aksjer og Porsche

Røds verdier i Norge består av, etter det DN erfarer:

Villa på Nesøya verdsatt til rundt 20 millioner kroner.

UDOKUMENTERT. Bostyrer Tone Bjørn vil ikke oppgi boets krav i Mårten Røds verdier til hans kone uten videre.
UDOKUMENTERT. Bostyrer Tone Bjørn vil ikke oppgi boets krav i Mårten Røds verdier til hans kone uten videre.
Hytte i Oppdal verdsatt til rundt 15 millioner kroner.

Hytte i Lillesand kjøpt for ni millioner kroner i 2011.

20 prosent av aksjene i investeringsselskapet Eksportconsult. Selskapet bygger hytter i Oppdal og eier aksjer i Interoil Exploration for 70 millioner kroner, ifølge siste innleverte regnskap fra 2012.

Kunst og biler for rundt tre millioner kroner.

Midttømme Rød har kun krevd eierskap i eiendommer, aksjer i Eksportconsult og én Porsche. Tvisten skal behandles i Asker og Bærum tingrett i slutten av august.

Etter ekteskapsloven paragraf 31 kan ikke bostyrer ta arrest i eiendeler eid av ektefellen til den involverte. Men i Røds tilfelle er verdiene bare tinglyst på ham, derfor må Midttømme Rød dokumentere et deleierskap.

– Boet vil måtte frafalle arrest i eiendeler som Midttømme Rød kan dokumentere at hun er reell eier av, sier bostyrer Bjørn.

Nekter å betale

Boet har også tatt initiativ til at Rød skal nedbetale erstatningskravet på 116 millioner kroner.

DØMT. I mars i år ble Mårten Rød dømt til åtte års fengsel for grov utroskap og grov hvitvasking. Han har anket dommen.
DØMT. I mars i år ble Mårten Rød dømt til åtte års fengsel for grov utroskap og grov hvitvasking. Han har anket dommen. (Foto: Johnny Syversen)
– Dette av hensyn til de betydelige renteutgiftene, men Rød har avvist dette med henvisning til at saken er anket, sier Bjørn.

Røds advokat, Jan Erik Teigum, støtter Midttømme Røds krav.

– Det kravet om at hun har eierandeler i objektene det er tatt arrest i har jeg full forståelse for, sier Teigum.

Utover det ønsker han ikke å kommentere bostyrers anførsler.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.