For inneværende år er vekstprognosen justert opp til 2,4 prosent. Forrige prognose var fra september og lå på 2,1 prosent.

I september la ESB fram prognose for neste år som tilsa en vekst på 1,8 prosent. Nå skrur ESB opp også neste års utsikter, til 2,3 prosent. Sentralbanksjef Mario Draghi begrunner det med at ESB nå ser «en sterk økonomisk utvikling og betydelig bedring i vekstprognosene».

Men i 2019 og 2020 er den økonomiske veksten ventet å avta noe, til henholdsvis 1,9 prosent og 1,7 prosent.

Draghi oppjusterer også ESBs inflasjonsutsikter. Den økonomiske veksten neste år ser ut til å bli sterkere enn antatt. Det vil bidra til økt inflasjonspress, forklarer han.

Inflasjonen i eurosonen for inneværende år er ventet å havne på 1,5 prosent, i tråd med forrige inflasjonsprognose lagt fram i september. ESB mener at inflasjonen vil ligge på samme nivå gjennom året som kommer, før den vokser til 1,7 prosent i 2020. ESBs inflasjonsmål er like under 2 prosent per år.

I et forsøk på å bidra til raskere og større økonomisk vekst i eurosonen, har ESB besluttet å holde rentene uendret. Refinansieringsrenten, som er den viktigste av ESBs renter, beholdes på 0 prosent. Utlånsrenten blir liggende på 0,25 prosent. Innskuddsrenten forblir -0,4 prosent, noe som betyr at banker må betale for å plassere penger i ESB.(Vilkår)