- Hadde vi vært 50 mill i pluss, hadde vi ikke realistert den gevinsten. Vi har større mål enn det, sier Torbjørn Kjus (47) i Vistin Trading til DN.

Skjev start

Kjus skapte store overskrifter da han forlot jobben som mangeårig sjefanalytiker og DNB Markets' oljeekspert til fordel for investor Øystein Stray Spetalens Vistin Pharma i mars i år.

Med noen hundre millioner kroner skulle Kjus og tidligere DNB-kollega Kenneth Tveter bygge opp en energihandelvirksomhet under paraplyen til det børsnoterte farmasiselskapet. Parhestenes veddemål har imidlertid slått feil i oppstartsmånedene.

Per utgangen av andre kvartal hadde Vistins energivirksomhet et urealisert tap på oljederivater på 17,3 millioner kroner, ifølge kvartalsrapporten som ble fremlagt torsdag.

- Ikke overrasket

Kjus påpeker at det urealisterte tapet tilsvarer en negativ svingning på 4,5 prosent, som er godt innenfor hva investorene i Vistin bør tåle. Han har kommunisert til dem at posisjonene likegodt kan gå 50 millioner kroner i pluss som i minus et kvartal.

- Vi blir ikke overrasket om vi ser slike svingninger underveis, sier Kjus.

Sammen med sin kollega har han tatt illikvide posisjoner rundt nye reguleringer og strengere miljøkrav knyttet til marint drivstoff. Det såkalte «IMO 2020» implementeres om to år.

Innen den tid håper Kjus at hans derivatkontrakter med over to års løpetid skal bli svært lønnsomme.

- Våre analyser går ut på at shippingbransjen ikke har tatt de grepene som er nødvendige for at dette ikke får effekter for raffinerte produkter. Det er raffineriene som kommer til å ta den største støyten fordi det ikke er bestilt nok avsvovlingskapasitet, sier han.

Samtidig har man latt muligheten til å utsette implementeringen gå fra seg.

- Hadde disse reglene kommet i 2025 og ikke 2020, hadde det ikke vært noe å spille på. Men nå er det ikke veldig lenge til 2020 starter, det betyr at vi kan bli tryggere og tryggere på at vi kan få likviditet, sier Kjus.

- Vi tar illikvide posisjoner som når de nærmer seg utløp blir likvide. Underveis kan det være ganske små plasseringer av andre aktører der ute som flytter på prisene. Vi kommer ikke bare til å ta illikvide posisjoner etterhvert. Men vi kommer ikke til å trade inn og ut av disse posisjonene vi har tatt nå, sier han.

Investor Øystein Stray Spetalen er største aksjonær i Vistin Pharma.
Investor Øystein Stray Spetalen er største aksjonær i Vistin Pharma. (Foto: Gunnar lier)

Begrenset risiko

Vistin skriver at tapene i energihandelsvirksomheten knytter seg til finansielle kontrakter som søker å utnytte endringer i sammensetningen av marin drivstoffetterspørsel, som ventes å bli påvirket av nye bransjereguleringer.

«I det korte bildet, har energihandelvirksomheten til hensikt å identifisere, analysere og profittere på asymmetriske investeringsmuligheter som oppstår gjennom fundamentale endringer i oljemarkedet», skriver selskapet.

Kjus og Tveter startet opp handelen med 305 millioner kroner som ble hentet til formålet av Vistin i mai i år. Samtidig ble investeringsvirksomheten organisert som et datterselskap, Vistin Trading as, og risiko begrenset til forvaltningsbeløpet.

«Vistin Pharma planlegger å investere i relaterte finansielle instrumenter i nær fremtid, som ventes å gi betydelig finansiell eksponering. Den samlede finansielle eksponeringen fra disse investeringene vil ikke overgå beløpet som er hentet inn for å finansiere handelsvirksomheten», varslet Vistin i mai.

Ned 15 prosent

Kjus og Tveter ble tildelt henholdsvis 1,02 millioner og 0,68 millioner aksjeopsjoner i Vistin til kjøpskurs 11,20 kroner, tilsvarende børskurs 15. mars i år, da det ble kjent at de skulle begynne i selskapet. Partnerne vil også samlet bli tildelt aksjeopsjoner over ti prosent av antall aksjer utstedt i fremtidige emisjoner, oppad begrenset til fire millioner opsjoner, inkludert den opprinnelige tildelingen.

Vistin Pharma-aksjen er ned nær 15 prosent siden nyttår. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Jeg gjør så godt jeg kan, i hvert fall
Sigve Brekke om ledelse, innovasjon og Berit Svendsen.
01:40
Publisert: