Butikkjeden Enklere Liv ble startet av gründer Sverre Steensen nettopp for å prøve å gjøre livene enklere til folk. Det selger produkter som trådløse høyttalere, massasjeroboter og øldispensere for hjemmebruk. Men de siste to årene har selskapet tapt 154 millioner kroner.

– Vi har vært gjennom en kjempemessig opprydning og gjort en refinansiering, sier styreleder Tore Thorstensen i Enklere Liv.

Gründer Sverre Steensen måtte i 2015 forlate selskapet og solgte seg da helt ut.

– Da selskapet ble overtatt, så datt det masse lik ut av skapene, flere enn vi trodde. De siste kom til syne i fjor, så da gjorde vi en skikkelig runde for å få en fersk start, sier Thorstensen.

Enklere Liv-gründer Sverre Steensen.
Enklere Liv-gründer Sverre Steensen. (Foto: Per Thrana)

Steensen har følgende kommentar til styrelederens vurdering: 

- Dagens aksjonærer har vært i selskapet siden 2014. Utover det har jeg ingen kommentar og ønsker dem lykke til.

Til avisen Budstikka har Steensen tidligere sagt om de nye eierne og det nye styret: 

«Jeg ville satse på utvikling, de ville satse på butikk. I stedet for å fortsette å være uenig, tok jeg med meg ti industri- og tjenestedesignere og 150 av produktene våre over i utviklingsselskapet vårt Unikia, som jeg nå eier alene.»

Finanskjendiser på eiersiden

Enklere Liv hentet tidligere i år 60 millioner kroner. De største aksjonærene er en gruppering rundt investor og tidligere meglertopp Anders Onarheim, samt Stein Erik Hagens Canica og Tore Thorstensen selv. Også kjente investorer som Erik Bøhler, Tom Bergesen, Tore Rynning-Nielsen, Didrik Leikvang og Erik Bartnes er blant eierne.

– Vi er en gjeng som forsøker å få til en omstilling av selskapet som satset litt for høyt og som nå jobber med å få bena ned på jorden igjen, sier Thorstensen.

 Thorstensen har vært med på en rekke suksesshistorier i norsk næringsliv og har blant annet vært mye brukt av det svenske oppkjøpsfondet EQT for å bidra til dets satsinger i Norge, blant annet sportskjeden XXL. Styrelederen forteller om grunnene til de store tapene og utfordringene i Enklere Liv. 

 – Det ble satset for mye på nye produkter og tatt for høy risiko på en del produkter, sier Thorstensen. 

 – Det var Anders Onarheim som i sin tid gikk inn for å støtte gründeren. Men det skar seg med gründeren fordi det var for mange lik i skapet og for mye satsing på nye produkter.

«Tilbake til kjernevirksomheten»

– Hva gjøres for å snu tap til overskudd? 

– Det er tilbake til kjernevirksomheten som er sånn som Enklere Liv var de første årene. Det er så enkelt som det, sier Thorstensen. 

– Det innebærer helse, velvære, ting knyttet til navnet, altså å gjøre hverdagen enklere for folk. Morsomme produkter og ting knyttet til det, legger han til. 

Enklere Liv Holdings årsberetning bærer preg av den vanskelige tiden selskapet har gjennomgått. 

– Konsernet har i 2015 og 2016 vært gjennom en større restruktureringsprosess. Dette innebar blant annet å avvikle ulønnsomme selskaper, redusere varelager, lage nye rutiner med mer. Styret vedtok mot slutten av 2016 å prioritere satsing på primærdriften til konsernet; varehandel i Norge og grossistvirksomhet i Norge og Sverige. Konsernet forventer å ha et normalt driftsår gjennom 2017, skriver styret i årsberetningen.

Tapene førte til at det svenske datterselskapet Enklare Liv Sweden ab ble avviklet i 2016. Selskapet stengte fire butikker i 2016 og de resterende seks butikkene i 2017.

Thorstensen mener det er mulig å snu tapene allerede i år.

– Nå ser det veldig bra ut. Vi håper at vi kommer til å ha positive resultater i år, sier Thorstensen.

«For store visjoner»

Roar Arnstad, tidligere konsernsjef i kosmetikk-kjeden Vita, ble hentet som sjef til Enklere Liv i mars 2016. 

– Vi har vært gjennom en stor snu- og ryddeoperasjon hvor vi har ryddet opp i alt i løpet av 2016. All vår operasjon i Sverige er i 2016 lagt ned. Lageret er flyttet hjem til Norge, selskaper og operasjoner i ulike nordiske og europeiske land er lagt ned. Selskapet har gjennom 2016 da tatt betydelige ryddekostnader, nedskrivninger og avskrivninger, skriver Arnstad i en epost.

– Selskapet har tidligere hatt for store visjoner med nordisk og europeisk ekspansjon og vi har reetablert hele forretningen til «back to basic», butikk og nett Norge samt grossistvirksomhet, legger han til.(Vilkår)