Øyvind Bøhren er professor i finans og leder Senter for eierforskning ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Han mener oppkjøpsfond er en viktig finansieringskilde for gründere av flere grunner.

– Gründere vil ha kontrollen selv, særlig når de er i tidlig fase. Derfor vil de sjelden ha oppkjøpsfond inn på eiersiden hvis de kan slippe. Men gründere vil også vokse og har ofte negativ inntjening, så de greier ikke å vokse ved å finansiere med tom privatlomme og med et bedriftsoverskudd som ikke finnes, sier Bøhren.

– Det første er å belåne så mye som banken og leverandørene tillater, men når denne kanalen stenger må gründer skaffe ekstern egenkapital. Da kan oppkjøpsfondet komme inn. Børs er også et alternativ som finansieringskilde, men det kommer an på hvilken fase bedriften er i, legger han til.

– Passer på investere penger

Han forteller at oppkjøpsfond har en viktig funksjon fordi de samler inn penger fra passive eiere som pensjonsfond, familiestiftelser og andre fond. Disse kan tilby finansiering, men sjelden aktiv eierutøvelse. Det kan derimot partnerne i oppkjøpsfondet, i alle fall de som er gode.

– Oppkjøpsfond har høy eierandel i selskapene de eier, og de går alltid inn i styret, oftest også som styreleder. Dette gir høyt incentiv og tilstrekkelig makt til å passe på de investerte pengene. Mange av dem har høy kompetanse, de er gode i styrearbeid og de skjønner drift og marked fordi de selv har industrierfaring. De gode oppkjøpsfondene er altså spesialister på eierutøvelse, som kan være et mer knapt gode enn egenkapitalen i seg selv, sier Bøhren.

Han mener at i et eierstyringsperspektiv er oppkjøpsfond en mellomting mellom familieeide bedrifter og børsnoterte bedrifter uten sterk eier.

– Oppkjøpsfond ligger nærmere det familieeide selskapet enn det børsnoterte. Men oppkjøpsfond kan unngå noen av de ulempene gründer- og familieselskaper har, som kan fristes til å rekruttere til styrerom og ledelse ut fra gener og ikke kompetanse, sier Bøhren. (Vilkår)