Det har ulmet hos noen av de 66 lokalbankene i Eika-alliansen i lang tid. En gruppering med ti banker protesterte kraftig da alliansen for to år siden la brikkene for fremtiden, og i fjor varslet bankene at de ville melde seg ut av Eika. I samme åndedrag sa bankene at de helst ville bli værende, om de andre bankene kom dem i møte på noen viktige områder.

I sommer ble det holdt en ekstraordinær generalforsamling i Eika, og i etterkant har utbryterbankene gjort alvor av trusselen om å gå ut.