Aasulv Tveitereid var kjent for å være blant Norges mest treffsikre oljeserviceanalytikere frem til han i 2008 sa opp jobben i SEB Enskilda for å bruke mer tid på familie og trening.

Etter et noen år med fri valgte imidlertid Tveitereid i 2011 å satse for fullt på egne investeringer gjennom selskapet AAT Invest.

Et par friår ser ikke ut til å ha gått nevneverdig utover treffsikkerheten, fordi Tveitereids personlige investeringsselskap har levert overskudd hvert eneste år siden 2012. Dette til tross for perioder med børsuro og en historisk smertefull nedtur i oljeservicesektoren fra 2014 til 2017.

– Jeg bryr meg ikke så mye om kroner og øre. Der er prosentvis avkastning, og det å skape meravkastning i forhold til markedet som er drivkraften. Det er dette som gjør at jeg koser meg på jobben, sier Tveitereid.

1.100 prosent avkastning

Han påpeker at 2017 ikke var noe rekordår med tanke på meravkastning.

– Porteføljen min hadde en avkastning på 38 prosent i 2017, mens hovedindeksen var opp 19,1 prosent i samme periode. Dette er en grei meravkastning, men på langt nær det beste året siden jeg startet opp.

Sensommeren 2011 var det lange friåret over og Tveitereid skaffet seg et kontor på Aker Brygge for å kunne satse for fullt på forvaltning av egne penger.

– Siden den gang har jeg oppnådd en samlet avkastning på over 1.100 prosent. Annualisert blir dette en årlig avkastning på rundt 45 prosent, sier Tveitereid.

Til sammenligning har Oslo Børs Hovedindeks steget rundt 130 prosent i den samme perioden, en årlig avkastning på drøyt 13 prosent.

– Skal jo ikke være mulig

– Å levere 32 prosent årlig meravkastning skal jo ikke være mulig. Dette dreier seg om enormt mye flaks, at jeg har kommet inn i riktige selskap på riktig tidspunkt, og at jeg har hatt et godt marked i ryggen, sier Tveitereid.

Han understreker at hans syvårige karriere som aktiv investor er altfor kort til å kunne konkludere om hans aksjeplukkingsferdigheter.

– Dette er altfor kort historikk til at jeg kan slå meg selv på brystet, sier Tveitereid.

Siden 2012 har AAT Invest hatt et samlet resultat før skatt på 132,6 millioner kroner. Dette har bidratt til at egenkapitalen i selskapet har økt fra 8,6 millioner kroner ved utgangen av 2011 til 141 millioner kroner ved inngangen til 2018.

I tillegg til dette kommer en betydelig papirgevinst. Ved årsskiftet var markedsverdien av Tveitereids børsnoterte aksjer 21 millioner kroner høyere enn den balanseførte verdien.

Satser på seismikk

I 2017 leverte AAT Invest et resultat før skatt på 47,3 millioner kroner. Dette utgjør en resultatbedring på 60 prosent i forhold til foregående år.

– I fjor var det særlig finansaksjer som bidro til den positive utviklingen, særlig B2 Holding, Bank Norwegian og Protector Forsikring, sier Aasulv Tveitereid.

Dette er aksjer som Tveitereid har hatt i porteføljen siden 2013. Så langt i 2018 har imidlertid disse tre aksjene hatt en svak utvikling og i januar solgte Tveitereid seg helt ut av Protector.

– Jeg solgte fordi jeg trengte penger for å satse på oljeservice, og særlig seismikkselskapene TGS og Spectrum, sier Tveitereid.

Et kraftig kurshopp i disse aksjene hittil i år bidrar til at Tveitereids portefølje så langt i 2018 er opp 25 prosent. Til sammenligning har hovedindeksen steget rundt syv prosent i samme periode

– Slik sett ligger jeg bedre an i år, enn i fjor, sier Tveitereid.

Dumpet olje før nedturen

Da Tveitereid ga seg som oljeserviceanalytiker i 2008, hang det blant annet sammen med faresignalene han så i næringen.

– Jeg ble negativ til oljeservice i 2007 og snudde og sa opp rett før finanskrisen. Jeg satt med all kapital jeg hadde spart opp som analytiker i kontanter i løpet av finanskrisen, og det var selvfølgelig veldig heldig, sier Tveitereid.

I 2013 gjentok Tveitereid sine advarsler om en forestående nedtur i oljesektoren og solgte seg samtidig ut av alle oljerelaterte aksjer.

Det var først i november 2017 at han på nytt fattet interesse for sektoren. I et intervju med DN i begynnelsen av mai sa Tveitereid at han tror på en «kraftig ny fest i olje og oljeservice» og at hans største frykt er at oljeprisen skal gå «bananas» og stige over 100 dollar per fat.

Forberedt på børsfall

Tveitereid er forsiktig med å spå den videre børsutviklingen.

– Jeg har ikke filla peiling på hva børsen skal gjøre. Jeg registrerer at Børsen har steget mye i flere år og at aksjer generelt er priset høyt. Jeg er innforstått med at det kommer store børskorreksjoner med jevne mellomrom, men jeg har ikke peiling på når neste krakk kommer, sier Tveitereid. (Vilkår)

Før Norseman-dobbeltvinneren deltok første gang, sa faren: – Det her kommer du aldri til å få til!
Allan Hovda hadde dårlige forutsetninger for å delta i ekstremsportkonkurransen – men trosset dem.
04:08
Publisert: