AB Invest, hotell- og eiendomsutviklingsselskapet som eies av Anders (43) og Arthur (69) Buchardt, har plassert tidenes største obligasjon gjort av et privateid selskap i Sverige.

Med sikkerhet i de to hotellene Clarion Sign med 558 rom i Stockholm sentrum og Scandic Victoria Tower med 299 rom i Kista nordvest for Stockholm, har Buchardt flyttet 1,4 milliarder kroner av familieselskapets gjeld fra bank til obligasjonsmarkedet med DNB Markets som tilrettelegger.

Obligasjonslånet er gitt med sikkerhet i Scandic Victoria Tower i Kista nordvest for Stockholm (bildet) og Clarion Sign i Stockholm sentrum.
Obligasjonslånet er gitt med sikkerhet i Scandic Victoria Tower i Kista nordvest for Stockholm (bildet) og Clarion Sign i Stockholm sentrum. (Foto: Tord-Rikard Söderström)

Rekordlav rente

– Slike obligasjonslån har gjerne vært forbeholdt store børsnoterte selskaper i Sverge mens vi har sett noen få enkelttilfeller her i Norge, som Statoil-bygget på Fornebu og DNB-bygget i Bjørvika, sier Anders Buchardt.

Arthur Buchardt har bygget en rekke hoteller de siste 25 årene og eier AB Invest-konsernet sammen med sønnen Anders.
Arthur Buchardt har bygget en rekke hoteller de siste 25 årene og eier AB Invest-konsernet sammen med sønnen Anders. (Foto: Øyvind Elvsborg)

– I hotellsegmentet er det ingen, hverken i Sverige eller i Norge, som har gjennomført en større transaksjon enn dette, legger han til.

Vanligvis vil en bank ta et påslag, eller rentemargin, på mellom 1,5 og 2,5 prosent på toppen av det som er pengemarkedsrenten for slike lån. Sverige har negativ pengemarkedsrente, men bankene vil normalt ta utgangspunkt i nullrente før påslaget. Dermed blir den effektive bankrenten minimum 1,5 prosent.

I obligasjonsmarkedet er det annerledes; der benyttes pengemarkedsrenten som utgangspunkt også når denne er negativ.

I Sverige er tre måneders pengemarkedsrente (Stibor) på minus 0,46 prosent. Buchardt har plassert det treårs obligasjonslånet til Stibor pluss 1,1 prosent. Det betyr dermed en rente på 0,6 prosent. Dermed reduserer trolig Buchardt rentekostnaden fra godt over 20 millioner til godt under ti millioner for dette lånet.

– Uten å gå inn i ditt regnestykke kan jeg si at vi med dette obligasjonslånet har mer enn halvert våre finanskostnader de neste tre årene sammenlignet med tradisjonell bankfinansiering, sier Buchardt.

Hotellet Clarion Sign i Stockholm.
Hotellet Clarion Sign i Stockholm. (Foto: AB Invest)

Hemmelig investor

Anders Buchardt sier det er en stor svensk aktør som har tatt hele obligasjonen på 1,4 milliarder kroner.

– Jeg har ikke lov til å si hvem det er, men det er en betydelig og langsiktig aktør. Og vi tar det som et stort kompliment at de satser så tungt på oss, sier han.

– Hva betyr denne transaksjonen for dere?

– Den betyr selvfølgelig at vi får frigjort likviditet som gir oss betydelig økt investeringskapasitet til å ta fatt på nye prosjekter i Norden. Vi jobber med nye prosjekter både i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Ved årsskiftet 2016/2017 hadde AB Invest nær tre milliarder kroner i langsiktig gjeld. I 2016 hadde konsernet rentekostnader på 120 millioner kroner tilsvarende en gjennomsnittlig rentesats på omtrent fire prosent som følge av dyre fastrenteavtaler inngått i 2008 og 2010.

– Vil mer av denne gjelden nå bli flyttet over i obligasjonsmarkedet?

– Det er nærliggende å se på mulighetene for ytterligere obligasjonsfinansieringer for våre eksisterende hotelleiendommer dersom vi kan oppnå tilsvarende effekt. Dette har absolutt gitt mersmak og det vil være aktuelt å teste mulighetene i det norske markedet, sier Buchardt.(Vilkår)

Solberg: – Vi har et godt grunnlag
- Vi vet ikke om vi blir enige, men vi har et godt grunnlag, sa statsminister Erna Solberg like før regjeringsforhandlingene startet på Jeløya i Moss tirsdag.
11:29
Publisert: