Både inntekts- og kostnadsutviklingen gikk feil vei for det børsnoterte meglerhuset ABG Sundal Collier frem mot sommeren. I Stockholm måtte toppsjef Jonas Ström legge frem et halvårsresultat fredag preget av svak aktivitet i finansmarkedet – i likhet med resten av bransjen.