– Jeg er ikke fornøyd. Vi er aldri fornøyd når vi ikke klarer å opprettholde det samme resultatet som sammenlignbar periode året før, sier ABG-sjef Knut Brundtland til DN.

Onsdag morgen la meglerhuset ABG Sundal Collier frem resultater for tredje kvartal. Det viser en kraftig svekkelse i både inntekter og resultater. Fjoråret i parentes:

  • Inntekter: 229 millioner kroner (271).
  • Driftsresultat: 30 millioner kroner (54).
  • Resultat før skatt: 33 millioner kroner (59).

Skylder på få børsnoteringer

Få børsnoteringer i Norden for meglerhuset må ta noe av skylden for det svake resultatet, ifølge ABG-sjef Knut Brundtland.

I kvartalsrapporten sier han at tidsrommet for transaksjoner i tredje kvartal er veldig kort som følge av sesongsvingninger, og at september i bunn og grunn er den eneste måneden som er åpen for transaksjoner.

– Selv om kapitalmarkedene er åpne, har vi dette året vært vitne til et begrenset antall planlagte og utførte gjeld- og aksjeutstedelser i Norden dette kvartalet. Mens M&A-aktiviteten (fusjon og oppkjøp) har vært stabil var det kun to nordiske børsnoteringer i kvartalet, og tilsvarende kun en håndfull høyrenteobligasjonsutstedelser av betydelig størrelse, sier Brundtland.

«Ekstraordinært stille»

I presentasjonsmaterialet beskriver ABG aktiviteten innen aksje- og obligasjonsutstedelser i tredje kvartal i år som «ekstraordinært stille», mens aktiviteten innen fusjoner og oppkjøp var mer normal for kvartalet.

– Det er ikke så lett å forklare hvorfor, men det henger sammen med at færre bedrifter har gått mot markedet. Jeg kan ikke peke på noe spesielt som har forårsaket dette. Det er tilfeldigheter.

Inntekter fra aksjer falt med 16 prosent til 79 millioner kroner i kvartalet sammenlignet med fjorårets tredje kvartal.

Halverte bonusene

Meglerhuset fikk et driftsresultat før variable personellkostnader (bonuser) på 65,6 millioner kroner, ned fra 115 millioner kroner i tredje kvartal i fjor. Bonusutbetalingene i perioden var ned til 35,3 millioner kroner, mot 61 millioner kroner i tredje kvartal i fjor.

Dermed ble driftsresultatet etter bonusutbetalinger og utbytte til partnerne 30,3 millioner kroner, mot 54 millioner kroner i samme periode i fjor.

Hentet penger for Trøim

Meglerhuset tjener pengene sine på tilrettelegging av børsnoteringer, kapitalinnhentinger, rådgivning til både selskaper og institusjonelle og private investorer.

ABG har vært med å tilrettelegge to børsnoteringer i år: for industrikonsernet Elkem og for kraftselskapet Fjordkraft.

I tillegg har det sammen med andre bistått Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling å hente 250 millioner dollar.

Tor Olav Trøim gjør klar fire rigger: «Ser flere interessante muligheter»

Svak utvikling i aksjekursen

De siste fem årene har ABG-aksjen steget jevnt og trutt på Oslo Børs. I år har imidlertid aksjen bremset opp. Etter kvartalsrapporten ble lagt frem sank kursen med om lag fem prosent. Så langt i år har aksjen falt med nesten tre prosent.

Til sammenligning har hovedindeksen på Oslo Børs steget 11 prosent. Finanssektoren har steget 9,5 prosent. Brundtland ser imidlertid ikke mørkt på fremtiden.

– Vi har allerede gjort flere transaksjoner i fjerde kvartal. Markedet er i hovedsak åpen for transaksjoner. Vi har masse å gjøre og mange kunder vil gjøre noe nå. Det er varslet børsnoteringer i alle fire nordiske land og vi er med på mye.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Jeg vil ikke snakke om den saken der.
Nkom-direktør vil ikke kommentere strid om radioantenne etter dab-møte.
01:46
Publisert: