Meglerhuset ABG Sundal Collier fikk et resultat før skatt på 59 millioner kroner i tredje kvartal. Dette er en økning på 54 prosent i forhold til samme kvartal i fjor. Selskapets omsetning økte med rundt 12 prosent til 271 millioner kroner.

Administrerende direktør Knut Brundtland i ABG Sundal Collier påpeker i kvartalsrapporten at høy aktivitet i aksjemarkedet i første halvår ofte følges av et mer rolig marked i tredje kvartal, etter sommerferien.

– Men aktivitetsnivået har økt betydelig i alle de nordiske landene i september, med mange nye børsnoteringer som blir lansert, kombinert med flere emisjoner og sekundærsalg, sier Brundtland i kvartalsrapporten.

Stor appetitt på høyrente

Brundtland trekker frem børsnoteringen av it-selskapet Infront, der ABG Sundal Collier var global koordinator, som en viktig bidragsyter. Han påpeker også at markedet for høyrenteobligasjoner fortsetter oppturen. Nye utstedelser i det nordiske høyrentemarkedet var ifølge Brundtland på 24 milliarder kroner i tredje kvartal. Dermed er det utstedt høyrenteobligasjoner verdt 82 milliarder kroner i Norden hittil i år.

– Dersom det positive momentumet fortsetter inn i fjerde kvartal vil 2017 overgå det rekordhøye utstedelsesvolumet på 103 milliarder kroner i 2014, sier Brundtland.

ABG Sundal Colliers høyrenteindeks indikerer at det gjennomsnittlige rentepåslaget for utestående høyrenteobligasjoner i Norden nå er på mellom fire og 4,5 i forhold til swaprenten.

– Dette er den smaleste spreaden siden oktober 2014 og illustrerer den nåværende styrken i høyrentemarkedet, sier Brundtland.

Svakt andre kvartal

I andre kvartal leverte ABG Sundal Collier et betydelig svakere resultat enn i samme periode i fjor. Omsetningen falt med 15 prosent og resultat før skatt falt med 18 prosent sammenlignet med andre kvartal 2016.

– Det har vært spesielt mange transaksjoner i dette kvartalet som er blitt utsatt eller kommet sent i kvartalet. Det slår negativt ut på resultatet nå, men gir et godt grunnlag for resultatet for andre halvår, sa Knut Brundtland til DN i juli. (Vilkår)

– Så fort jeg setter meg på sykkelen blir jeg lykkelig
00:00
Publisert: