En mer ruglete børs har stoppet opp pågangen av nynoteringer på Oslo Børs' markedsplasser. Fra april til desember i fjor debuterte flere enn 50 selskaper på børs, og frem til sommeren i år var temperaturen fortsatt høy. Finanstilsynet så seg til slutt nødt til å se nærmere på den store strømmen av selskaper som ble notert over en lav sko i vår.

Og kombinert med usikkerhet på børsene, er noteringsiveren etter sommeren dempet kraftig.